Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 26.09.2016

 • Ordinul nr. 1018/2016, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP

  Ordinul nr. 1018/2239/1643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 2239/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1018/2239/1643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Ordinul nr. 1643/2016, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1018/2239/1643/2016 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

 • Decizia nr. 391/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 • Hotărâre nr. 71/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 71/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Iniţiativa europeană în domeniul cloud computing-ului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date şi pe cunoaştere în Europa COM(2016) 178

 • Hotărâre nr. 72/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 72/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieţei unice digitale COM(2016) 180

 • Hotărâre nr. 73/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 73/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Platforme online şi piaţa unică digitală - Oportunităţi şi provocări pentru Europa COM(2016) 288

 • Hotărâre nr. 74/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 74/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerţului electronic transfrontalier în beneficiul cetăţenilor şi întreprinderilor europene COM(2016) 320

 • Hotărâre nr. 75/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 75/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016) 148

 • Hotărâre nr. 76/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 76/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit COM(2016) 198

 • Hotărâre nr. 77/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 77/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356

 • Hotărâre nr. 78/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 78/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor COM(2016) 361

 • Hotărâre nr. 79/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 79/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Europa investeşte din nou - Bilanţul Planului de investiţii pentru Europa şi etapele următoare COM(2016) 359

se încarcă...