Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 23.09.2016

 • Decizia nr. 500/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. f) şi ale art. 68 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală

 • Decretul nr. 818/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 818/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

 • Ordinul nr. 3765/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3765/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului

 • Hotărâre nr. 663/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Legea nr. 168/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2016 pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014

 • Normele metodologice din 16.09.2016, Ministerul Culturii

  Normele metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului din 16.09.2016

se încarcă...