Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 25.04.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 9/2017, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 8/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 289 din 24.04.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 783/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (2) din Codul penal

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 361/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2017 privind eliberarea domnului Dorin-Octavian Corcheş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 362/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2017 privind numirea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 363/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2017 pentru eliberarea domnului Grigore Baboianu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 364/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2017 pentru numirea domnului Mălin-Matei Muşetescu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 365/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2017 privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 24.04.2017 Deschide →

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 357/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 358/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2017 pentru constituirea Comitetului interministerial privind asigurarea suportului tehnic necesar pentru sprijinirea noilor proiecte energetice cu potenţial de dezvoltare în partea românească a Mării Negre

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 359/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2017 privind numirea domnului Radu-Gheorghe Antohe în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 360/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2017 privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 591/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

  În curs de procesare
 • Instrucţiunile din 07.04.2017, Ministerul Mediului

  Instrucţiunile de completare şi depunere a formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" din 07.04.2017

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 24.04.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 24.04.2017 Deschide →

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2017, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017

 • Hotărâre nr. 234/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Paraschivu Gheorghe

 • Hotărâre nr. 235/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian

 • Hotărâre nr. 236/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărâre nr. 237/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Coşa Maricica-Luminiţa

 • Hotărâre nr. 238/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Ichim Carmen-Adriana

 • Decizia nr. 354/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Ioan Ghica în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 4073/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4073/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

 • Ordinul nr. 4074/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4074/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române "Sfinţii Trei Ierarhi", oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B

 • Ordinul nr. 4085/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4085/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Poternei bastionului 9 al Cetăţii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12, categoria II - arhitectură, sit, grupa valorică B

 • Sentinţă civilă nr. 1219/2016, Tribunalul Bucureşti

  Sentinţa civilă nr. 1.219/2016 privind soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul Firicel Alexandru în contradictoriu cu pârâtele statul român, prin Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne, ministrul afacerilor interne, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având ca obiect "anulare act administrativ"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 24.04.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 24.04.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 240/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 244/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Kyrychenko Vitalii

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 40/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 40/2017 privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 6/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală prin Încheierea de şedinţă din data de 9 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.694/55/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 76 din 24.04.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 24.04.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.04.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Bobota, Bobota, judeţul Sălaj, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2017 pentru culte religioase şi activităţi sportive, suma totală alocată fiind 197.000 lei

 • Achiziţia publică de servicii din 24.04.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.04.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Comuna Şimand, Şimand, judeţul Arad, acordă finanţări nerambursabile, pe bază de selecţie pentru proiecte ale O.N.G.-urilor locale din domeniul sport şi cultură pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 21.04.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 355/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2017 privind numirea domnului Petru Armean în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 356/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2017 privind exercitarea unor atribuţii

 • Decizia nr. 11/2017, Senatul României

  Decizia nr. 11/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2017

 • Hotărâre nr. 37/2017, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărâre nr. 239/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărâre nr. 1/2017, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Hotărârea nr. 1/2017 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2017

 • Ordinul nr. 104/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 104/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Ordinul nr. 2683/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2683/2017 privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 2684/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2684/2017 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 21.04.2017 Deschide →

se încarcă...