Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 23.03.2017 Deschide →

 • Hotărâre nr. 20/2017, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 3384/2017, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 3384/2017 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

  În curs de procesare
 • Norma nr. 4/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 4/2017 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 14/2017, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile - CSIPPC

  Decizia nr. 14/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 1288/2017, Agenţia Naţională de Integritate - ANI

  Ordinul nr. 1288/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 2422/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2422/2017 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 322/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 322/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 72/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 760/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 22.03.2017 Deschide →

 • Decretul nr. 316/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 316/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

  În curs de procesare
 • Decretul nr. 317/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 317/2017 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 706/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 746/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 141/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 281/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2017 pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 282/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2017 pentru numirea domnului Marin-Marius Florea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 283/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2017 privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul Nicolae Grofu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 284/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2017 privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 285/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 286/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 287/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2017 privind eliberarea doamnei Ionelia Claudia Grosu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 288/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2017 privind numirea domnului Daniel Rădulescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 289/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2017 privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 290/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2017 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 291/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2017 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 292/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2017 privind numirea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

  În curs de procesare
 • Decizia nr. 293/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 22.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 754/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală

  În curs de procesare
 • Hotărâre nr. 21/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 21/2017 privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 3449/2017, Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN

  Ordinul nr. 3449/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin "Logos" din municipiul Bistriţa

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 459/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 459/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 300/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 300/2017 privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale

  În curs de procesare
 • Ordinul nr. 68/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

  În curs de procesare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 21.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 21.03.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 21.03.2017 Deschide →

 • Legea nr. 16/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 • Decretul nr. 301/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 301/2017 pentru promulgarea Legii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 • Legea nr. 17/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

 • Decretul nr. 304/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 304/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

 • Legea nr. 19/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 • Decretul nr. 306/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 306/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 • Circulara nr. 2/2017, Banca Naţională a României - BNR

  Circulara nr. 2/2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2017

 • Rectificarea din 21.03.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017, din 21.03.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 54 din 21.03.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive şi activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, în anul 2017

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Judeţul Sălaj, Zalău, judeţul Sălaj, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi de asistenţă socială şi pentru activităţile de tineret, sportive şi recreative

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Săcele, Săcele, judeţul Braşov, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2017 pentru activităţi din domeniile: sportiv, acţiuni culturale şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, jud. Giurgiu, acordă finanţări nerambursabile şi suma de 945.000 lei, aprobată pe anul 2017, pentru activităţi din domeniile: sport şi social

 • Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.03.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Săcele, cu sediul în municipiul Săcele, judeţul Braşov, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe 2016, pentru domeniile cultural, sportiv şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Municipiului Orăştie, Orăştie, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze un teren situat în zona baraj captare Zăvoi, în suprafaţă de 3004 mp, pentru amenajarea unei construcţii în vederea asigurării adăpostirii căţeilor în tranzit şi a celor aflaţi în dificultate

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la negociere directă - Primăria Oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, urmează să concesioneze anumite loturi de teren din punctul "Treapt", în vederea înfiinţării "Parc Industrial Treapt"

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2017 Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi invită direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti să depună propuneri de proiecte din cadrul Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 20.03.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 708/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizia nr. 274/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Petru Alexandru Frătean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 275/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2017 privind numirea doamnei Mirela Bărbulescu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 20.03.2017 Deschide →

 • Legea nr. 13/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Decretul nr. 298/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 298/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Legea nr. 14/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Decretul nr. 299/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 299/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Legea nr. 15/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 • Decretul nr. 300/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 300/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 • Legea nr. 20/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 • Decretul nr. 307/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 307/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 • Decretul nr. 308/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 308/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 309/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 309/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 310/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 310/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 311/2017, Preşedintele României

  Decretul nr. 311/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decizia nr. 674/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre nr. 138/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009

 • Ordinul nr. 177/2017, Ministerul Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 177/2017 pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare din specia mistreţ pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova şi Republica Ucraina

 • Act din 20.03.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România din 20.03.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 20.03.2017 Deschide →

se încarcă...