Monitoare oficiale

Ultimele monitoare oficiale publicate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 24.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 766/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2016 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 142 din 24.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 3/2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Dolj - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, în Dosarul nr. 44.791/215/2014, aflat pe rolul acestei instanţe

 • Ordinul nr. 150/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 150/57/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 57/2017, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 150/57/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 151/2017, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 151/54/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 54/2017, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 151/54/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 55/2017, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente formulare unice pe ţară, fără regim special

Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 24.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 38 din 24.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 23.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 761/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 791/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre nr. 60/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2017 privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM)

 • Decizia nr. 190/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2017 privind eliberarea domnului Radu Horia Dorcioman, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Decizia nr. 191/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2017 pentru numirea domnului Cătălin Cosmin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 192/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2017 pentru numirea domnului Stetco Istrate în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 • Decizia nr. 193/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2017 pentru numirea domnului Cosmin Răzvan Butuza în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 194/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2017 pentru numirea domnului Maricel Floricel Dima în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 195/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2017 pentru numirea domnului Adrian Marius Rîndunică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 • Decizia nr. 196/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2017 privind numirea domnului Emil Niţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 197/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2017 privind numirea domnului Lucian Puiu Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 198/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2017 pentru eliberarea doamnei Simona Olimpia Negru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 199/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2017 pentru numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 • Decizia nr. 200/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2017 privind eliberarea domnului Gabril Petre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 201/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2017 privind numirea domnului Cristian Gentea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 23.02.2017 Deschide →

 • Decizia nr. 763/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 793/2016, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 182/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2017 privind desemnarea domnului Radu-Ionel Puchiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

 • Decizia nr. 183/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 184/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 185/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacşa a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 186/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 187/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 188/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2017 privind aplicarea mobilităţii domnului Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării

 • Decizia nr. 189/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 243/2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional

 • Ordinul nr. 12/2017, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017

 • Ordinul nr. 144/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 23.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 23.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 23.02.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 37 din 23.02.2017 Deschide →

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă Programul anual local al finanţărilor nerambursabile pe anul 2017, pentru domeniile: cultură, tineret, sport şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul local în 2017 pentru domeniile: cultură, tineret, sport şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2017 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, anunţă Raportul anual privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în anul financiar 2016

 • Achiziţia publică de servicii din 21.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze: teren extravilan -PĂŞUNE- în suprafaţă de 64.585 mp, la locul numit "Zănoaga"

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Primăria Municipiului Caracal, Caracal, judeţul Olt, urmează să concesioneze: 3 suprafeţe de teren în suprafaţă totală de 5.00 mp, pentru amplasarea a 3 panouri publicitare tip baklit

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 5.000 mp, cu destinaţia "parcare utilaje agricole"

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Feliceni, Feliceni, judeţul Harghita, urmează să concesioneze un spaţiu din satul Forţeni, construcţii pentru animale de reproducţie cu o suprafaţă de 25 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Comuna Clinceni, Clinceni, judeţul Ilfov, urmează să concesioneze un teren în suprafaţă de 23.460 mp/lot, lot 3 şi 4

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze: teren extravilan - PĂŞUNE - în suprafaţă de 28.471 mp, la locul numit "După Gard"

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze: teren extravilan - PĂŞUNE - în suprafaţă de 183.585 mp, la locul numit "Faţa Satului"

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, urmează să concesioneze: teren extravilan - PĂŞUNE - în suprafaţă de 71.800 mp, la locul numit "Ţinţirig 2"

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de participare la licitaţie - Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, urmează să fie concesionat: teren extravilan-PĂŞUNE-în suprafaţă de 78.168 mp, la locul numit "Ţinţirig 1"

 • Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.02.2017 Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Trifeşti, Trifeşti, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

se încarcă...