Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 136/2016 privind punerea în aplicare a măsurilor împotriva abuzurilor în ceea ce priveşte tratatele fiscale [notificată cu numărul C(2016) 271] Număr celex: 32016H0136

În vigoare de la 02.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Tratatele fiscale joacă un rol important în încurajarea eficienţei comerţului transfrontalier prin îmbunătăţirea gradului de certitudine pentru contribuabili în ceea ce priveşte tranzacţiile lor internaţionale. Atunci când încheie un tratat fiscal, statele contractante convin să îşi distribuie între ele drepturile de impozitare, cu scopul de a elimina dubla impunere şi, prin urmare, de a încuraja activitatea şi creşterea economică. Tratatele fiscale nu ar trebui să creeze oportunităţi pentru eliminarea impozitării sau pentru reducerea impozitelor prin practica de "treaty shopping" (căutarea celui mai convenabil tratat) sau prin alte strategii abuzive care nu fac decât să zădărnicească scopul acestor convenţii şi să prejudicieze veniturile fiscale ale statelor contractante. Comisia Europeană sprijină pe deplin eforturile de combatere a abuzurilor în ceea ce priveşte tratatele fiscale.

(2) În urma publicării raportului intitulat "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) (Abordarea erodării bazei fiscale şi a transferului profiturilor) în februarie 2013, OCDE şi ţările G20 au adoptat, în septembrie 2013, un plan de acţiune cu 15 puncte pentru abordarea BEPS. Ca urmare a eforturilor comune, în octombrie 2015 au fost publicate rapoarte finale cu privire la acţiunea 6 (prevenirea acordării beneficiilor rezultate din tratat în situaţii inadecvate) şi acţiunea 7 (prevenirea evitării artificiale a statutului de sediu permanent). Ambele rapoarte propun modificări ale Convenţiei-model OCDE pentru evitarea dublei impuneri şi includerea lor în instrumentul multilateral de punere în aplicare a rezultatelor lucrărilor privind aspecte legate de tratate până la sfârşitul anului 2016, astfel cum se solicită în proiectul OCDE-G20. Per ansamblu, modificările propuse în cele două rapoarte au ca scop să permită ţărilor să abordeze preocupările privind BEPS legate de tratatele lor fiscale.

(3) Raportul final privind acţiunea 6 identifică abuzuri în ceea ce priveşte tratatele fiscale, în special practica de "treaty shopping", ca fiind o sursă importantă de preocupări privind BEPS şi propune o abordare bazată pe diferite tipuri de garanţii împotriva unor astfel de abuzuri cu privire la dispoziţiile tratatelor şi un anumit grad de flexibilitate în ceea ce priveşte modul de utilizare a acestora. Raportul recomandă, printre altele, pe lângă sugestia de a clarifica faptul că tratatele fiscale nu sunt menite să creeze posibilităţi de dublă neimpozitare, includerea în instrumentul multilateral a unei norme generale antiabuz, bazată pe un "test privind scopul principal" (PPT - principal purpose test) al tranzacţiilor sau al demersurilor.

(4) Raportul final privind acţiunea 7 identifică în mod special contractele de comision şi exploatarea excepţiilor specifice de la definiţia sediului permanent ca fiind strategiile cele mai obişnuite de evitare artificială a prezenţei fiscale sub forma unui sediu permanent. În mod tipic, contractele de comision profită de abordarea relativ formală a actualului articol 5 alineatul (5) din Convenţia-model OCDE pentru evitarea dublei impuneri în ceea ce priveşte încheierea contractelor de vânzări. Pe lângă faptul că sunt vulnerabile la abuzuri prin intermediul unor strategii bazate pe activităţi fragmentate, excepţiile specifice de la definiţia sediului permanent aplicabile unor activităţi de natură pregătitoare sau auxiliară nu sunt adecvate pentru modelele de afaceri ale economiei digitale. Prin urmare, raportul propune modificarea articolului 5 din Convenţia-model OCDE pentru evitarea dublei impuneri, pentru a-i ameliora rezilienţa faţă de structurile artificiale destinate să eludeze aplicarea acesteia.

(5) În scopul bunei funcţionări a pieţei interne, este esenţial ca statele membre să poată opera sisteme fiscale eficiente şi să poată preveni erodarea nejustificată a bazelor lor impozabile din cauza unor abuzuri sau a neimpozitării involuntare şi ca soluţiile de protecţie a bazelor lor impozabile să nu genereze tratamente neuniforme excesive şi denaturări excesive ale pieţei.

(6) Este la fel de vital ca măsurile utilizate de statele membre pentru a pune în aplicare angajamentele pe care şi le-au asumat în ceea ce priveşte BEPS să fie în conformitate cu standardele convenite la nivelul Uniunii, astfel încât să se asigure certitudine juridică atât pentru contribuabili, cât şi pentru administraţiile fiscale.

(7) În scopul asigurării conformităţii cu dreptul UE, este necesar ca norma generală antiabuz bazată pe un test al scopului principal, după cum se sugerează în raportul final privind acţiunea 6, să fie aliniată la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privind abuzul de drept,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta recomandare se referă la punerea în aplicare de către statele membre ale Uniunii Europene a măsurilor de combatere a abuzurilor în ceea ce priveşte tratatele fiscale.

2. NORMA GENERALĂ ANTIABUZ, BAZATĂ PE UN TEST AL SCOPULUI PRINCIPAL (PPT)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...