Back

Consiliul de Stabilizare şi de Asociere

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a regulamentului său de procedură [2016/88] Număr celex: 32016D0088

În vigoare de la 26.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE,

având în vedere Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina pe de altă parte ("acordul"), în special articolele 115, 116, 118 şi 120,

întrucât acordul a intrat în vigoare la 1 iunie 2015,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Preşedinţia

Părţile deţin preşedinţia Consiliului de stabilizare şi de asociere, alternativ, pentru o perioadă de 12 luni. Prima perioadă începe la data primei reuniuni a Consiliului de stabilizare şi de asociere şi se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.

Articolul 2 Reuniuni

Consiliul de stabilizare şi de asociere se reuneşte la nivel ministerial o dată pe an. În cazul în care părţile sunt de acord, se pot ţine sesiuni extraordinare ale Consiliului de stabilizare şi de asociere, la cererea uneia dintre părţi. Cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, fiecare sesiune a Consiliului de stabilizare şi de asociere se desfăşoară în locul în care se desfăşoară în mod obişnuit reuniunile Consiliului Uniunii Europene, la o dată convenită de ambele părţi. Reuniunile Consiliului de stabilizare şi de asociere se convoacă, de comun acord, de către secretarii Consiliului de stabilizare şi de asociere, în acord cu preşedintele.

Articolul 3 Reprezentarea

Membrii Consiliului de stabilizare şi de asociere care nu pot participa la o şedinţă pot fi reprezentaţi. În cazul în care un membru doreşte să fie reprezentat, acesta trebuie să notifice preşedintelui numele reprezentantului său înainte de reuniunea la care urmează să fie reprezentat. Reprezentantul unui membru al Consiliului de stabilizare şi de asociere exercită toate drepturile membrului pe care îl reprezintă.

Articolul 4 Delegaţii

Membrii Consiliului de stabilizare şi de asociere pot fi însoţiţi de funcţionari. Înaintea fiecărei reuniuni, preşedintele este informat despre componenţa prevăzută pentru delegaţia fiecărei părţi. Un reprezentant al Băncii Europene de Investiţii participă în calitate de observator la reuniunile Consiliului de stabilizare şi de asociere atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni care privesc această bancă. Consiliul de stabilizare şi de asociere poate invita persoane care nu sunt membre să asiste la reuniunile sale pentru ca acestea să furnizeze informaţii pe teme specifice.

Articolul 5 Secretariatul

Un funcţionar din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi un funcţionar din cadrul Misiunii Bosniei şi Herţegovina pe lângă Uniunea Europeană acţionează împreună în calitate de secretari ai Consiliului de stabilizare şi de asociere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...