Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar

În vigoare de la 29.08.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. -

Salarizarea personalului din sectorul bugetar se stabileşte în raport cu rolul pe care acesta îl are în societate, cu importanţa muncii pe care o desfăşoară, cu nivelul pregătirii profesionale necesar îndeplinirii sarcinilor de muncă şi cu răspunderea asumată potrivit funcţiei îndeplinite.

Art. 2. -

(1) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile din organele autorităţilor: legislativă, executivă, judecătorească şi din unităţile bugetare sunt prevăzuţi în anexele nr. I-V la prezenta ordonanţă.

(2) Pentru alte funcţii din sectorul bugetar pentru care nu s-au stabilit coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază prin prezenta ordonanţă, aceşti coeficienţi se stabilesc de către Guvern, prin corelare cu cei ai funcţiilor prevăzute în anexele menţionate la alin. (1) de mai sus.

(3) Indemnizaţiile de conducere pentru personalul din sectorul bugetar se majorează la limita inferioară cu 5% şi la limita superioară cu 20%, iar cele stabilite în sumă fixă se majorează cu 10%.

(4) Absolvenţii de învăţământ de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradaţia 1 a gradului profesional corespunzător studiilor şi vechimii în specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad şi la o gradaţie la care se asigură o creştere cu până la 0,100 a coeficientului de ierarhizare avut.

Art. 3. -

(1) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 123.500 lei lunar brut şi se va majora conform indexărilor ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994, în raport cu creşterea preţurilor de consum.

(2) Salariile de bază pentru fiecare funcţie din sectorul bugetar se calculează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi potrivit anexelor la prezenta ordonanţă şi a salariului prevăzut la alin. (1) şi se rotunjesc din 100 în 100 lei în favoarea salariaţilor. Salariile de bază astfel stabilite, precum şi indemnizaţiile majorate înlocuiesc salariile prevăzute în anexele la legile nr. 40/1991, nr. 52/1991 şi nr. 53/1991, republicate, precum şi în anexe la hotărâri ale Guvernului.

(3) Valoarea în sumă brută corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,000 se poate majora anual şi prin legea bugetului de stat, ţinând seama de evoluţia economiei naţionale şi a salariilor din celelalte sectoare de activitate.

Art. 4. -

În cazul activităţilor de producţie ce se desfăşoară în cadrul unor unităţi bugetare, coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la art. 2 pot fi majoraţi cu până la 25%, la propunerea ministerelor şi a altor organe ale autorităţii executive, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

Salariatul trecut, din dispoziţia conducerii unei instituţii publice, cu acordul său, să îndeplinească anumite lucrări sau atribuţii la o altă instituţie publică subordonată va fi încadrat la un grad sau la o treaptă profesională care să-i asigure un salariu de bază egal sau cât mai apropiat de cel avut.

Art. 6. -

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, pot da îndrumări metodologice cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din ministere, celelalte organe ale autorităţii executive şi din unităţile bugetare.

Art. 7. -

Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare de la data de 1 septembrie 1994 pentru cadrele didactice şi de la 1 octombrie 1994 pentru celelalte categorii de personal.

Art. 8. -

Cu data de 1 octombrie 1994, tranşele de venituri lunare impozabile stabilite potrivit Legii nr. 32/1991, republicată, sunt cele prevăzute în anexa nr. VI. Aceste tranşe de venituri se vor majora cu coeficienţii de indexare ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994 în raport cu creşterea preţurilor de consum.

ANEXA Nr. I/1

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţia de Preşedinte al României

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Preşedintele României 10,000

ANEXA Nr. I/2

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru senatori, deputaţi, pentru funcţiile din Biroul permanent al Senatului, din Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Senatori, deputaţi 5,800
2. Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor 5,950
3. Secretarii, chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, precum şi preşedinţii grupurilor parlamentare 6,150
4. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 6,500
5. Preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor 7,500

*) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.

ANEXA Nr. I/3

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile de conducere din Curtea Supremă de Justiţie

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie 6,750
2. Vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie 6,000
3. Preşedinţi de secţie la Curtea Supremă de Justiţie 5,500

ANEXA Nr. I/4

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Prim-ministru 7,500
2. Ministru de stat 6,500
3. Ministru 6,000
4. Secretar de stat 5,500
5. Subsecretar de stat 5,000

ANEXA Nr. I/5

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile de conducere din cadrul unor instituţii centrale

Funcţii de conducere la care coeficientul de ierarhizare este cel prevăzut pentru funcţia de ministru

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Preşedintele Academiei Române 6,000
2. Guvernatorul Băncii Naţionale a României 6,000

Modificări (1)

ANEXA Nr. I/6

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi Ministerul Justiţiei

Funcţii din conducerea Parchetului General

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Procuror general 6,000
2. Prim-adjunct al procurorului general 5,500
3. Adjunct al procurorului general 5,000

ANEXA Nr. I/7

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile din conducerea prefecturilor şi a consiliilor locale

I. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Prefect, primar general al Capitalei 5,500
2. Subprefect, viceprimar 5,000
3. Director general prefectură, secretar 3,900

II. Prefecturi şi consilii judeţene

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
Categoria I Categoria a II-a
1. Prefect, preşedinte 5,200 4,800
2. Subprefect, vicepreşedinte 4,500 4,250
3. Director general prefectură, secretar 3,900 3,500

III. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 320. 000 locuitori Categoria
I II III
1. Municipii
- primar 4,500 3,850 3,300 3,000
- viceprimar 4,000 3,400 3,000 2,750
- secretar 3,850 3,000 2,750 2,600
2. Oraşe
- primar - 2,700 2,600 2,450
- viceprimar - 2,600 2,450 2,250
- secretar - 2,450 2,250 2,050
Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
Între 7.001-15.000 locuitori Între 3.001-7. 000 locuitori Până la 3.000 locuitori
3. Comune
- primar 2,000 1,900 1,800 1,700
- viceprimar 1,950 1,850 1,750 1,650
- secretar 1,900 1,800 1,700 1,600

ANEXA Nr. II/1

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice Preşedinţiei României

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcţii de conducere
1. Consilier prezidenţial S 6,000
2. Consilier de stat S 5,500
b) Funcţii de execuţie de specialita te specifice
3. Directori de cabinet S 4,100-4,400
4. Consilier S 4,100-4,400
5. Expert S 3,700-4,000
6. Consultant S 2,350-2,800
7. Şef cabinet I S 1,600-2,050
8. Şef cabinet II M 1,300-1,700
9. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

ANEXA Nr. II/2

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru unele funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
1. Secretar general 5,500
2. Secretar general adjunct 5,250
3. Şef departament, director general 5,000

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 4,100-4,400
2. Expert parlamentar S 3,700-4,000
3. Consultant parlamentar S 2,350-2,800
4. Şef birou senatorial S 2,050-2,500
5. Şef cabinet S 1,600-2,050
6. Şef birou senatorial M 1,700-1,950
7. Şef cabinet**) M 1,500-1,900
8. Şef de cabinet M 1,300-1,700
9. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

*) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.

**) Se aplică salariaţilor care au atribuţii de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.

ANEXA Nr. II/3

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Curtea Supremă de Justiţie

Nr. crt. Funcţia Coeficientul de ierarhizare
A. Funcţii de execuţie de specialitate juridică
1. Judecător 5,000
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
B. Funcţii de execuţie de specialitate juridică pe grade profesionale
2. Magistrat-asistent gradul I S 4,100 4,200 4,300 4,400
3. Magistrat-asistent gradul II S 3,700 3,800 3,900 4,000
4. Magistrat-asistent gradul III S 3,300 3,400 3,500 3,600
5. Magistrat-asistent gradul IV S 2,900 3,000 3,100 3,200
6. Magistrat-asistent gradul V S 2,650 2,700 2,800 -

ANEXA Nr. II/4

COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
pentru unele funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
a) Funcţii de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 6,000
2. Secretar general adjunct, consilier de stat S 5,500
b) Funcţii de execuţie de specialita te specifice
3. Director de cabinet*) S 4,100-4,400
4. Consilier guvernamental S 4,100-4,400
5. Director de cabinet**) S 3,800-4,400
6. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 3,700-4,000
7. Consultant S 2,350-2,800
8. Şef cabinet I S 1,600-2,050
9. Şef cabinet II M 1,300-1,700
10. Secretar de cabinet M 1,150-1,450

*) Se utilizează la primul-ministru.

**) Se utilizează la miniştrii de stat.

ANEXA Nr. II/5

INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI PARCHETE
Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate

Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Judecător, procuror; gradul I S 4,100 4,200 4,300 4,400
2. Judecător, procuror; gradul II S 3,700 3,800 3,900 4,000
3. Judecător, procuror; gradul III S 3,300 3,400 3,500 3,600
4. Judecător, procuror; gradul IV S 2,900 3,000 3,100 3,200
5. Judecător, procuror; gradul V S 2,650 2,700 2,800 -
6. Judecător, procuror; stagiar S 2,250 2,300 - -
7. Executor judecătoresc I S 2,050 2,100 2,150 2,200
8. Executor judecătoresc II S 1,850 1,900 1,950 2,000
9. Executor judecătoresc III S 1,650 1,700 1,750 1,800
10. Executor judecătoresc debutant S 1,550 - - -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11. Grefier instanţă judecată, grefier parchet; I M 1,450 1,500 1,550 1,600
12. Grefier instanţă judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf I M 1,350 1,375 1,400 1,425
13. Grefier instanţă judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf II M 1,250 1,275 1,300 1,325
14. Grefier instanţă judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf III M 1,150 1,175 1,200 1,225
15. Grefier instanţă judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutant M 1,075 - - -
16. Executor judecătoresc I M 1,450 1,500 1,550 1,600
17. Executor judecătoresc II M 1,350 1,375 1,400 1,425
18. Executor judecătoresc III M 1,250 1,275 1,300 1,325
19. Executor judecătoresc IV M 1,150 1,175 1,200 1,225
20. Executor judecătoresc debutant M 1,075 - - -
21. Arhivar-registrator I M 1,150 1,175 1,200 1,225
22. Arhivar-registrator II M 1,050 1,075 1,100 1,125
23. Arhivar-registrator III M; G 0,950 0,975 1,000 1,025
24. Arhivar-registrator debutant M 0,925 - - -
25. Agent procedural G 0,900 0,925 0,950 0,975
26. Aprod G 0,875 0,900 0,925 0,950

ANEXA Nr. II/6

LABORATOARE DE CRIMINALISTICĂ
Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate

Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert criminalist gradul I S 3,100 3,200 3,300 3,400
2. Expert criminalist gradul II S 2,900 2,950 3,000 3,050
3. Expert criminalist gradul III S 2,700 2,750 2,800 2,850
4. Asistent criminalist gradul I S 2,500 2,550 2,600 -
5. Asistent criminalist gradul II S 2,350 2,400 2,450 -
6. Asistent criminalist debutant S 2,000 - - -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7. Tehnician criminalist I M 1,300 1,350 1,400 1,450
8. Tehnician criminalist II M 1,200 1,225 1,250 1,275
9. Tehnician criminalist III M 1,100 1,125 1,150 1,175
10. Tehnician criminalist IV M 1,000 1,025 1,050 1,075
11. Tehnician criminalist debutant M 0,925 - - -
12. Secretar-dactilograf laborator criminalistică I M 1,175 1,200 1,225 1,250
13. Secretar-dactilograf laborator criminalistică II M 1,075 1,100 1,125 1,150
14. Secretar-dactilograf laborator criminalistică III M 1,000 1,025 1,050 -
15. Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutant M 0,850 - - -

ANEXA Nr. III/1

MINISTERE ŞI CELELALTE INSTITUŢII CENTRALE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de execuţie de specialitate

Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul d e ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A**) S 2,300 2,350 2,400 2,450
2. Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 2,050 2,100 2,150 2,200
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 1,800 1,850 1,900 2,000
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 1,550 1,600 1,650 1,700
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1,350 1,400 1,450 1,500
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,300 - - -
7. Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul I S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
8. Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul II S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
9. Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul III S.S.D. 1,150 1,200 1,250 1,300
10. Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; debutant S.S.D. 1,050 - - -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11. Referent I A M 1,425 1,450 1,500 1,550
12. Referent I M 1,250 1,300 1,350 1,400
13. Referent II M 1,150 1,175 1,200 1,225
14. Referent III M 1,025 1,050 1,075 1,100
15. Referent IV M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Referent debutant M 0,900 - - -

*) Se utilizează şi pentru salarizarea consilierilor la miniştri în limita a 1-3 posturi şi, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat în limita a 1-2 posturi, cu indemnizaţia de conducere prevăzută de lege pentru funcţia de consilier al ministrului.

**) Se utilizează numai la ministere, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat.

II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului central de specialitate

Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Economist, inspector, referent, inginer; gradul IA S 1,800 1,850 1,900 2,000
2. Economist, inspector, referent, inginer; gradul I S 1,550 1,600 1,650 1,700
3. Economist, inspector, referent, inginer; gradul II S 1,350 1,400 1,450 1,500
4. Economist, inspector, referent, inginer; debutant S 1,300 - - -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 1,250 1,300 1,350 1,400
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,150 1,175 1,200 1,225
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,025 1,050 1,075 1,100
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 0,925 0,950 0,975 1,000
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 0,900 - - -
10. Şef cabinet I A*) M;G 1,250 1,300 1,350 1,400
11. Şef cabinet I M;G 1,150 1,175 1,200 1,225
12. Şef cabinet II M;G 1,025 1,050 1,075 1,100
13. Stenodactilograf I A M 1,175 1,200 1,250 1,300
14. Stenodactilograf I M 1,025 1,050 1,075 1,100
15. Stenodactilograf II M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Stenodactilograf debutant M 0,900 - - -
17. Secretar-dactilograf, dactilograf; I A M 1,150 1,200 1,250 1,300
18. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 1,000 1,025 1,050 1,075
19. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 0,900 0,925 0,950 0,975
20. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 0,850 - - -
21. Casier, magaziner; I M 1,075 1,100 1,150 1,200
22. Casier, magaziner; II M;G 0,950 0,975 1,000 1,025
23. Casier, magaziner; debutant M;G 0,900 - - -
24. Funcţionar, arhivar;I M 1,050 1,075 1,100 1,150
25. Funcţionar, arhivar; II M 0,950 0,975 1,000 1,025
26. Funcţionar, arhivar; III M 0,850 0,875 0,900 0,925
27. Funcţionar, arhivar; debutant M 0,800 - - -
28. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,800 0,825 0,850 -
29. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,725 0,750 0,775 -
30. Muncitor I A**) 1,250 1,300 1,400 -
31. Muncitor I 1,175 1,200 1,225 -
32. Muncitor II 1,100 1,125 1,150 -
33. Muncitor III 1,025 1,050 1,075 -
34. Muncitor IV 0,950 0,975 1,000 -
35. Muncitor V 0,875 0,900 0,925 -
36. Muncitor VI 0,800 0,825 0,850 -
37. Muncitor necalificat 0,725 0,750 0,775 -

*) Se utilizează la funcţiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,000.

**) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea şoferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupă funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,500.

NOTĂ:

1. Salariile de bază ale funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiază, în medie, cel puţin 30% din timpul de lucru.

2. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă şi este încadrat pe funcţiile de execuţie prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie se adaugă 0,400.

3. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat, şi atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adaugă 0,250.

4. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau în treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradaţia 1.

5. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diplomă de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

6. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

III. Funcţii specifice unor ministere

1. Ministerul Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii diplomatice
1. Ambasador S 3,200 - - -
2. Ministru plenipotenţiar S 2,900 - - -
3. Ministru consilier S 2,300 2,400 2,500 2,600
4. Consilier diplomatic, consul general S 2,050 2,100 2,150 2,200
5. Secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice I S 1,800 1,850 1,900 1,950
6. Secretar II, viceconsul, interpret relaţii diplomatice II S 1,550 1,600 1,650 1,700
7. Secretar III, curier diplomatic I, referent relaţii I,interpret relaţii diplomatice III S 1,350 1,400 1,450 1,500
8. Ataşat, agent consular, referent relaţii II, curier diplomatic II, arhivist S 1,300 - - -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 1,250 1,300 1,350 1,400
10. Referent transmitere II M 1,125 1,150 1,175 1,200
11. Referent transmitere III M 1,025 1,050 1,075 1,100
12. Referent debutant M 1,000 - - -

2. Ministerul Finanţelor

2.1. Garda financiară - aparatul central - personalul militarizat

Funcţia Coeficientul de ierarhizare
Comisar general 4,600

Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade pro fesionale
1. Comisar principal I A S 2,800 2,850 2,900 3,000
2. Comisar principal I S 2,500 2,550 2,600 2,700
3. Comisar principal II S 2,200 2,250 2,300 2,350
4. Comisar principal III S 1,900 1,950 2,000 2,050
5. Comisar principal IV S 1,650 1,700 1,750 1,800
6. Comisar debutant S 1,600 - - -
7. Comisar principal I S.S.D. 1,800 1,900 2,000 2,100
8. Comisar principal II S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
9. Comisar principal III S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
10. Comisar debutant S.S.D. 1,300 - - -
b) Funcţii de execuţie pe trepte pr ofesionale
11. Comisar I A M 1,600 1,650 1,700 1,750
12. Comisar I M 1,350 1,400 1,450 1,500
13. Comisar II M 1,225 1,250 1,275 1,300
14. Comisar III M 1,100 1,150 1,175 1,200
15. Comisar debutant M 1,050 - - -

NOTĂ:

Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de bază vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.

2.2. Direcţia generală a vămilor - Direcţia de supraveghere
şi control vamal

Modificări (1)

Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Expert, inspector de specialitate; gradul I A S 2,800 2,850 2,900 3,000
2. Expert, inspector de specialitate; gradul I S 2,500 2,550 2,600 2,700
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 2,200 2,250 2,300 2,350
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 1,900 1,950 2,000 2,050
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 1,650 1,700 1,750 1,800
6. Referent, inspector; debutant S 1,600 - - -
7. Tehnician-economist gradul I S.S.D. 1,800 1,900 2,000 2,100
8. Tehnician-economist gradul II S.S.D. 1,550 1,600 1,650 1,700
9. Tehnician-economist gradul III S.S.D. 1,350 1,400 1,450 1,500
10. Tehnician-economist debutant S.S.D. 1,300 - - -
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11. Referent I A M 1,600 1,650 1,700 1,750
12. Referent I M 1,350 1,400 1,450 1,500
13. Referent II M 1,225 1,250 1,275 1,300
14. Referent III M 1,100 1,150 1,175 1,200
15. Referent IV M 0,925 0,950 0,975 1,000
16. Referent debutant M 0,900 - - -

3. Ministerul Comerţului

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
Funcţii specifice pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2,300 2,400 2,500 2,600
2. Consilier economic S 2,050 2,100 2,150 2,200
3. Secretar economic I S 1,800 1,850 1,900 1,950
4. Secretar economic II S 1,550 1,600 1,650 1,700
5. Secretar economic III S 1,350 1,400 1,450 1,500

4. Ministerul Tineretului şi Sportului

Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
1 2 3 4
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I I.P.3 1,550 1,600 1,650 1,700
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II I.P.3 1,350 1,400 1,450 1,500
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III I.P.3 1,150 1,200 1,250 1,300
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant I.P.3 1,050 - - -
se încarcă...