Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 68/2016 privind procedurile şi specificaţiile comune necesare pentru interconectarea registrelor electronice ale cardurilor de conducător auto Număr celex: 32016R0068

În vigoare de la 22.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, în special articolul 31 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 165/2014 prevede obligaţia statelor membre de a face schimb electronic de date pentru a asigura unicitatea cardurilor de conducător auto eliberate.

(2) Pentru a facilita schimbul electronic de informaţii între statele membre cu privire la cardurile de conducător auto, Comisia a instituit sistemul de mesagerie TACHOnet, care permite statelor membre să solicite informaţii celorlalte state membre cu privire la eliberarea cardurilor de conducător auto, precum şi cu privire la starea acestor carduri.

(3) Regulamentul (UE) nr. 165/2014 face obligatorie interconectarea registrelor electronice naţionale privind cardurile de conducător auto în întreaga Uniune, folosind fie sistemul de mesagerie TACHOnet, fie un sistem compatibil. Totuşi, în cazul utilizării unui sistem compatibil, schimbul de date electronice cu toate celelalte state membre trebuie să fie posibil prin intermediul sistemului de mesagerie TACHOnet.

(4) Prin urmare, este necesar să se stabilească procedurile şi specificaţiile comune obligatorii pentru TACHOnet, inclusiv formatul datelor schimbate, procedurile tehnice pentru consultarea electronică a registrelor electronice naţionale, procedurile de acces şi mecanismele de securitate.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menţionat la articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabileşte cerinţele privind conectarea obligatorie a registrelor electronice naţionale cu privire la cardurile de conducător auto la sistemul de mesagerie TACHOnet menţionat la articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

Articolul 2 Definiţii

Pe lângă definiţiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, se aplică următoarele definiţii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...