Back

Act Internaţional

Convenţia de aplicare a Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune, Schengen, 19 iunie 1990

În vigoare de la 19.06.1990

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului şi Regatul Olandei, denumite în continuare Părţi Contractante,

BAZÎNDU-SE pe Acordul de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune,

HOTĂRÎND să realizeze intenţia exprimată în acest acord de a ajunge la eliminarea controalelor privind circulaţia persoanelor la frontierele comune şi de a facilita transportul şi circulaţia mărfurilor;

LUÎND ÎN CONSIDERARE faptul că Tratatul instituind Comunităţile Europene, completat prin Actul Unic European, prevede că piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne;

LUÎND ÎN CONSIDERARE faptul că scopul urmărit de Părţile Contractante coincide cu acest obiectiv, fără a aduce atingere măsurilor care vor fi luate pentru aplicarea dispoziţiilor tratatului;

LUÎND ÎN CONSIDERARE faptul că punerea în practică a acestei intenţii necesită o serie de măsuri adecvate şi o strînsă cooperare între Părţile Contractante,

AU CONVENIT ASUPRA CELOR CE URMEAZĂ:

Titlul I Definiţii

Art. 1. -

În sensul prezentei Convenţii, se înţelege prin:

- frontiere interne: frontierele comune terestre ale Părţilor Contractante, precum şi aeroporturile pentru zborurile interne şi porturile maritime pentru liniile regulate de pasageri care au ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusivă alte porturi de pe teritoriile Părţilor Contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii;

- frontiere externe: frontiera terestră şi maritimă, precum şi aeroporturile şi porturile maritime ale Părţilor Contractante, dacă nu sînt frontiere interne; zbor intern: orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusivă teritoriile Părţilor Contractante, fără aterizare pe teritoriul unui stat terţ;

- stat terţ: orice alt stat decît Părţile Contractante;

- străin: orice altă persoană decît cetăţenii statelor membre ale Comunităţilor Europene;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...