Back

Direcţia Generală a Vămilor - DGV

Tariful Vamal de import din 11.01.1997

În vigoare de la 11.01.1997

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle


Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/1997, începând cu data de 1 ianuarie 1998, denumirea și clasificarea mărfurilor din ~id_link=1378063;Tariful~ vamal de import al României se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/1997, începând cu data de 1 ianuarie 1998, denumirea şi clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SECŢIUNEA I ANIMALE VII ŞI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

NOTE:

1. Toate referirile din prezenta Secţiune cu privire la un anumit gen sau specie de animale se aplică în acelaşi mod, cu excepţia cazurilor în care textul dispune altfel, animalelor tinere de acelaşi gen sau aceeaşi specie.

2. Toate referirile din Nomenclatură la produse "uscate" cuprind de asemenea produsele uscate prin deshidratare, evaporare sau congelare, cu excepţia cazurilor în care textul dispune altfel.

CAPITOLUL 1 ANIMALE VII
Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1499/1997, produsele provenite din import prevăzute în anexa 2 la ordin sunt supuse cotei de 9% T.V.A. pe poziții tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României.
Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1101/1997, produsele provenite din import prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin sunt supuse cotei de 9% taxă pe valoarea adăugată, pe poziții tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 935/1998, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1075/1999, importul pentru produsele agricole şi agroalimentare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, se va efectua cu reducerea sau cu exceptarea de la plata taxelor vamale, aplicându-se nivelurile înscrise în anexă, până la data de 31 decembrie 2000 inclusiv.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 935/1998, în anul 1999, pentru produsele agricole şi agroalimentare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, importul se va efectua cu reducerea sau cu exceptarea de la plata taxelor vamale, aplicându-se nivelurile înscrise în anexă.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 161/1997, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1997, taxele vamale aplicate la importurile de produse agricole se reduc la nivelurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 161/1997, pentru anul 1997 taxele vamale aplicate la importurile de produse agricole se reduc la nivelurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1499/1997, produsele provenite din import prevăzute în anexa 2 la ordin sunt supuse cotei de 9% T.V.A. pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României.
Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1101/1997, produsele provenite din import prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin sunt supuse cotei de 9% taxă pe valoarea adăugată, pe poziţii tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României.

CAPITOLUL 2 CARNE ŞI ORGANE COMESTIBILE
Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 845/1997, se exceptează temporar, pe o perioadă de 60 de zile, de la plata taxelor vamale de import carnea de porc de la poziția tarifară din Tariful vamal de import al României
Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1499/1997, produsele provenite din import prevăzute în anexa 2 la ordin sunt supuse cotei de 9% T.V.A. pe poziții tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României.
Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1101/1997, produsele provenite din import prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin sunt supuse cotei de 9% taxă pe valoarea adăugată, pe poziții tarifare corespunzătoare Tarifului vamal de import al României.

*) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 935/1998, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1075/1999, importul pentru produsele agricole şi agroalimentare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, se va efectua cu reducerea sau cu exceptarea de la plata taxelor vamale, aplicându-se nivelurile înscrise în anexă, până la data de 31 decembrie 2000 inclusiv.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...