Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. -

În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) titluri de stat - înscrisuri care constituie datoria publică a României, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie şi alte instrumente cu scadenţe de un an sau până la un an, obligaţiuni şi alte instrumente cu scadenţe mai mari de un an, constituind împrumuturile statului, în moneda naţională şi/sau în valută, pe termen scurt, mediu şi lung;

b) investiţie de portofoliu - dobândirea de titluri de stat de pe pieţele organizate ale titlurilor de stat de către o persoană fizică sau juridică nerezidentă, prin intermediari autorizaţi în operaţiuni cu titluri de stat;
Modificări (1)

c) investitori nerezidenţi - persoane fizice sau juridice nerezidente care investesc în România în titluri de stat;

d) intermediari autorizaţi în operaţiunile cu titluri de stat pe piaţa primară - bănci, societăţi de valori mobiliare sau alte instituţii autorizate de Banca Naţională a României să participe pe piaţa primară a titlurilor de stat.
Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Investitorii nerezidenţi pot achiziţiona titluri de stat de pe piaţa primară prin intermediari autorizaţi în operaţiuni cu titluri de stat pe piaţa primară, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul prealabil al Băncii Naţionale a României şi în conformitate cu reglementările în vigoare privind tranzacţiile cu titluri de stat.

(2) Tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa secundară poate fi efectuată de persoanele nerezidente prin intermediari autorizaţi de Banca Naţională a României în operaţiuni cu titluri de stat.

(3) Participarea investitorilor nerezidenţi pe piaţa titlurilor de stat este autorizată prin prospectul de emisiune.

Art. 3. -

Ministerul Finanţelor Publice va indica, prin ordin al ministrului, acele serii de titluri de stat deschise participării investitorilor nerezidenţi.

Art. 4. -

Dreptul de proprietate şi tranzacţiile cu titluri de stat sunt evidenţiate prin înregistrările efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare privind tranzacţiile cu titluri de stat.

Art. 5. -

(1) Operaţiunile de repatriere a capitalului investit şi a veniturilor realizate în urma investiţiei de portofoliu obţinute prin cumpărarea de titluri de stat se pot efectua începând cu data decontării tranzacţiei.

(2) Tranzacţiile valutare cu privire la investiţiile străine în titluri de stat se vor supune reglementărilor privind efectuarea operaţiunilor valutare elaborate de Banca Naţională a României.

Art. 6. -

Repatrierea investiţiei de portofoliu efectuate, a veniturilor realizate din tranzacţiile cu titluri de stat se efectuează în valută convertibilă, este liberă şi nu face obiectul impozitării în România.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II-IV din Legea nr. 792/2001, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997.

"

Art. II. -

Referirile la titlurile de stat din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, se elimină.

Art. III. -

Operaţiunile cu titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 131 din 31 august 1998, al căror termen de scadenţă se împlineşte după această dată, sunt supuse prevederilor legale în vigoare la data emiterii lor.

Art. IV. -

Ordonanţa Guvernului nr. 131 din 31 august 1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, se abrogă."

se încarcă...