Back

Comitetul pentru indicaţii geografice

Decizia nr. 1/2015 de adoptare a propriului regulament de procedură [2016/43] Număr celex: 32016D0043

În vigoare de la 15.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SUBCOMITETUL PENTRU INDICAŢII GEOGRAFICE UE-REPUBLICA MOLDOVA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 306,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părţi ale acestuia se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 306 din acord, Subcomitetul pentru indicaţii geografice ("Subcomitetul GI") monitorizează evoluţia acordului în domeniul indicaţiilor geografice şi serveşte drept forum de cooperare şi dialog în materie de indicaţii geografice.

(3) În temeiul articolului 306 alineatul (3) din acord, Subcomitetul GI îşi stabileşte propriul regulament de procedură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Subcomitetului GI, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Chişinău, 15 decembrie 2015.

Pentru Subcomitetul GI
Preşedintele
Octavian APOSTOL
Secretari
Liliana VIERU Bruno de BONI

ANEXĂ

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...