Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 13/2016 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Cerinţe uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte frânarea [2016/194] Număr celex: 42016X0218(01)

În vigoare de la 09.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 13 la seria 11 de amendamente - Data intrării în vigoare: 8 octombrie 2015

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M2, M3, N şi O (1) în ceea ce priveşte frânarea (2).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E. 3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, para. 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2) În conformitate cu datele de aplicare indicate la punctul 12 din prezentul regulament, cerinţele privind frânarea pentru vehiculele din categoria M1 sunt incluse exclusiv în Regulamentul nr. 13-H. Pentru vehiculele din categoria N1, părţile contractante semnatare ale Regulamentului nr. 13-H şi ale prezentului regulament recunosc omologările în temeiul ambelor regulamente ca fiind valabile în egală măsură.

1.2. Prezentul regulament nu se aplică:

1.2.1. vehiculelor cu o viteză maximă prin construcţie de 25 km/h;

1.2.2. remorcilor care nu pot fi cuplate la autovehicule având o viteză prin construcţie de peste 25 km/h;

1.2.3. vehiculelor adaptate pentru a fi conduse de invalizi.

1.3. Sub rezerva dispoziţiilor aplicabile ale prezentului regulament, echipamentele, dispozitivele, metodele şi condiţiile enumerate în anexa 1 nu intră sub incidenţa prezentului regulament.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...