Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport din 19.10.2005

În vigoare de la 09.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Conferinţa Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, numită în continuare UNESCO, întrunită la Paris în perioada 3-21 octombrie 2005 cu ocazia celei de-a 33-a sesiuni,

Având în vedere că scopul UNESCO este să contribuie la pace şi securitate favorizând colaborarea între naţiuni prin educaţie, ştiinţă şi cultură,

Referindu-se la instrumentele internaţionale existente în legătură cu drepturile omului,

Luând în consideraţie rezoluţia 58/5 adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 3 noiembrie 2003 asupra sportului ca mijloc de promovare a educaţiei, sănătăţii, dezvoltării şi păcii, cu precădere paragraful 7 al acesteia,

Conştientă că sportul trebuie să joace un rol important în protejarea sănătăţii, în educaţia morală, culturală şi fizică şi în promovarea înţelegerii internaţionale şi a păcii,

Luând notă de necesitatea de a încuraja şi de a coordona cooperarea internaţională în vederea eliminării dopajului în sport,

Manifestându-şi preocuparea faţă de folosirea dopajului în sport şi consecinţele acestuia asupra sănătăţii sportivilor, faţă de principiul sportului curat, eliminarea fraudei şi viitorul sportului,

Conştientă că dopajul pune în pericol principiile eticii şi valorile educative consacrate prin Carta Internaţională a Educaţiei Fizice şi Sportului a UNESCO şi Carta Olimpică,

Reamintind că adoptarea în cadrul Consiliului Europei a Convenţiei Anti-Doping şi a Protocolului Adiţional sunt instrumente de drept internaţional public care se află la originea politicilor naţionale anti-doping şi a cooperării interguvernamentale în acest domeniu,

Reamintind recomandările în materie adoptate cu prilejul celei de-a doua, a treia şi a patra Conferinţe Internaţionale a Miniştrilor şi Înalţilor Funcţionari responsabili cu Educaţia Fizică şi Sportul organizate de UNESCO la Moscova (1988), la Punta del Este (1999) şi la Atena (2004), precum şi rezoluţia 32 C/9 adoptată de Conferinţa Generală a UNESCO cu ocazia celei de-a 32-a sesiuni (2003),

Păstrând spiritul Codului Mondial Anti-Doping adoptat de către Agenţia Mondială Anti-doping, cu prilejul Conferinţei Mondiale împotriva Dopajului în Sport, la Copenhaga, la 5 martie 2003 şi al Declaraţiei de la Copenhaga împotriva dopajului în sport,

Conştientă, de asemenea, de influenţa pe care sportivii de performanţă o exercită asupra tineretului,

În spiritul necesităţii permanente de a desfăşura şi promova cercetări al căror obiectiv este îmbunătăţirea depistării dopajului şi de a înţelege mai bine factorii care determină folosirea acestuia, pentru a asigura o eficacitate maximă strategiilor de prevenire,

Ţinând seama, de asemenea, de importanţa educaţiei permanente a sportivilor, a personalului asistent al sportivilor, precum şi a societăţii în general în scopul prevenirii dopajului,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...