Back

Act Internaţional

Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 19871,2*)

În vigoare de la 21.11.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

1) Convenţia între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei şi Confederaţia Elveţiană privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri.

JO nr. L 134 din 22.05.1987, p. 0002-0077

2) Text consolidat, actualizat la 25.06.2003.

*) Traducere.

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ,

(denumită în continuare Comunitatea),

ŞI REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA FINLANDA, REPUBLICA ISLANDA, REGATUL NORVEGIEI, REGATUL SUEDIEI ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ

(denumite în continuare ţările AELS)

AVÂND ÎN VEDERE acordurile de liber schimb dintre Comunitate şi fiecare din ţările AELS;

AVÂND ÎN VEDERE declaraţia comună privind crearea unui Spaţiu Economic European, adoptată de miniştrii ţărilor AELS şi de statele membre ale Comunităţii şi de Comisia Comunităţilor Europene la Luxemburg din 9 aprilie 1984, mai ales în ceea ce priveşte simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei şi regulile de origine;

AVÂND ÎN VEDERE că, în cadrul acţiunilor menite să întărească piaţa internă, Comunitatea a decis să introducă în acest scop un document administrativ unic începând de la 1 ianuarie 1988;

AVÂND ÎN VEDERE că este oportun să se simplifice formalităţile în comerţul cu mărfuri dintre Comunitate şi ţările AELS, precum şi între ţările AELS, în special prin introducerea unui document administrativ unic;

AVÂND ÎN VEDERE că nici o prevedere a prezentei convenţii nu poate fi interpretată ca scutind părţile contractante de obligaţiile care le revin în cadrul altor acorduri internaţionale,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...