Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Convenţia privind succesiunea statelor la bunuri, arhive şi datorii din 08.04.1983

În vigoare de la 08.04.1983

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Statele-părţi la prezenta Convenţie,

Luând în considerare transformarea profundă a comunităţii internaţionale determinată de procesul de decolonizare,

Luând în considerare, de asemenea, că alţi factori pot conduce la cazuri de succesiune a Statelor în viitor,

Convinse, în asemenea circumstanţe, de necesitatea de codificare şi dezvoltare progresivă a reglementărilor privind succesiunea Statelor cu privire la proprietatea de stat, arhive şi datorii ca mijloc de asigurare a unei mai mari securităţi juridice în relaţiile internaţionale,

Luând notă că principiile liberului consimţământ, bunei-credinţe şi pacta sunt servanda sunt universal recunoscute,

Accentuând importanţa codificării şi dezvoltării progresive a dreptului internaţional care interesează comunitatea internaţională în general şi este de o importanţă deosebită pentru întărirea păcii şi cooperării internaţionale,

Considerând că problemele referitoare la succesiunea Statelor cu privire la proprietatea de stat, arhive şi datorii sunt de o importanţă deosebită pentru toate Statele,

Având în vedere principiile dreptului internaţional cuprinse în Carta Naţiunilor Unite, cum ar fi principiile egalităţii în drepturi şi autodeterminării popoarelor, egalităţii suverane şi independenţei tuturor Statelor, neamestecului în afacerile interne ale Statelor, interzicerii ameninţării cu forţa sau a folosirii forţei, al respectului universal şi respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi,

Amintind că respectul pentru integritatea teritorială şi independenţa politică a oricărui Stat este cerut de Carta Naţiunilor Unite,

Ţinând cont de prevederile Convenţiilor de la Viena privind Legea tratatelor, din 1969, şi a celei privind succesiunea statelor în raport cu tratatele din 1978,

Afirmând că problemele nereglementate prin prezenta Convenţie continuă să fie guvernate de regulile şi principiile dreptului internaţional general,

Au convenit după cum urmează:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare a prezentei Convenţii

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...