Back

Act Internaţional

Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la Berna*)

În vigoare de la 01.09.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

*) Prezenta convenţie are conţinutul prezentat în Protocolul de modificare din 3 iunie 1999.

TITLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Organizaţia Interguvernamentală

§ 1 Părţile la prezenta Convenţie constituie, în calitate de state membre, Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF), denumită în continuare "Organizaţie".

§ 2 Sediul Organizaţiei este la Berna. Adunarea generală poate hotărî schimbarea sediului într-un alt loc situat în unul din statele membre.

§ 3 Organizaţia are personalitate juridică. Ea are îndeosebi capacitatea de a contracta, de a achiziţiona şi de a înstrăina bunuri imobile şi mobile, precum şi de a acţiona în justiţie.

§ 4 Organizaţia, membrii personalului său, experţii la care ea face apel şi reprezentanţii statelor membre se bucură de privilegiile şi de imunităţile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, în condiţiile definite în Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei, anexat la Convenţie.

§ 5 Relaţiile dintre Organizaţie şi statul în care aceasta îşi are sediul sunt reglementate printr-un Acord privind sediul Organizaţiei.

§ 6 Limbile de lucru ale Organizaţiei sunt franceza, germana şi engleza. Adunarea generală poate introduce şi alte limbi de lucru.

ARTICOLUL 2 Scopul Organizaţiei

§ 1 Scopul Organizaţiei este de a promova, de a îmbunătăţi şi de a facilita, din toate punctele de vedere, traficul internaţional feroviar, în principal prin:

a) stabilirea de regimuri de drept uniform în următoarele domenii juridice:

1. contractul privind transportul internaţional de călători şi mărfuri în traficul internaţional feroviar direct, inclusiv transporturile complementare cu alte mijloace de transport care fac obiectul unui singur contract;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...