Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Convenţia privind succesiunea statelor la tratate din 23.08.1978

În vigoare de la 23.08.1978

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Statele-părţi la prezenta Convenţie,

Luând în considerare transformările profunde din comunitatea internaţională determinate de procesul de decolonizare,

Luând în considerare, de asemenea, că alţi factori ar putea duce la succesiunea Statelor în viitor,

Convinse, în aceste circumstanţe, de necesitatea codificării şi dezvoltării progresive a regulilor privitoare la succesiunea Statelor în raport cu tratatele ca mijloc de asigurare a unei mai mari securităţi juridice în relaţiile internaţionale,

Luând notă că principiile de liber consimţământ, sinceritate şi pacta sunt servanda sunt universal recunoscute,

Subliniind că respectarea cu consecvenţă a tratatelor multilaterale generale care se ocupă cu codificarea şi dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional şi a celor ale căror obiective şi scopuri prezintă interes pentru comunitatea internaţională în general este de o deosebită importanţă pentru consolidarea păcii şi cooperării internaţionale,

Având în vedere principiile dreptului internaţional cuprinse în Carta Naţiunilor Unite, cum sunt principiile drepturilor egale şi autodeterminării popoarelor, al egalităţii suverane şi independenţei tuturor Statelor, al neamestecului în afacerile interne ale Statelor, al interzicerii ameninţării cu forţa sau a folosirii forţei, al respectului universal pentru şi al respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi.

Reamintind că respectul pentru integritatea teritorială şi independenţa politică a oricărui Stat este impus de Carta Naţiunilor Unite,

Ţinând cont de prevederile Convenţiei de la Viena privind Legea tratatelor din 1969,

Ţinând, de asemenea, cont de art. 73 din această Convenţie,

Afirmând că problemele legii tratatelor, altele decât cele care pot apărea din succesiunea Statelor, sunt guvernate de regulile corespunzătoare dreptului internaţional, inclusiv acele reguli ale dreptului internaţional cutumiar, care sunt cuprinse în Convenţia de la Viena privind Legea tratatelor din 1969,

Afirmând că regulile dreptului internaţional cutumiar vor continua să guverneze probleme nereglementate de prevederile prezentei Convenţii,

Au convenit după cum urmează:

PARTEA I Prevederi generale

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...