Back

Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 245/2016 de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2016/2) (reformare) Număr celex: 32016D0002

În vigoare de la 15.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2007/5 a fost modificată de mai multe ori şi a suferit modificări substanţiale pe fond. Întrucât urmează a fi efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2) Banca Centrală Europeană (BCE) respectă principiul eficienţei în raport cu costurile şi urmăreşte obţinerea celui mai bun raport calitate-preţ în achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări.

(3) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a fost înlocuită de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului. Nici această directivă, şi nici Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului nu se aplică BCE.

(4) BCE respectă principiile generale ale dreptului achiziţiilor astfel cum sunt reflectate în Directiva 2014/24/UE şi Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(5) Articolul 6 din Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a limbilor utilizate de Comunitatea Economică Europeană prevede că instituţiile Uniunii pot prevedea în regulamentele lor de procedură care dintre limbile oficiale trebuie folosite în anumite cazuri.

(6) Decizia BCE/2008/17 stabileşte cadrul pentru achiziţiile comune ale Eurosistemului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I NORME GENERALE

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii se aplică următoarele definiţii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...