Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 228/2016 privind procedura de rezoluţie Număr celex: 32016D0228

În vigoare de la 18.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură, în special articolul 12 alineatul (1) şi articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1) Articolul 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor firme de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 stabileşte o procedură de rezoluţie prin care Consiliul poate fi chemat să hotărască cu privire la adoptarea schemelor de rezoluţie.

(2) De la 1 ianuarie 2016, Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, pe baza unei propuneri din partea Comisiei, poate fie să se opună unei scheme de rezoluţie, fie să adopte sau să se opună unei modificări semnificative a cuantumului prevăzut de la fond în schema de rezoluţie adoptată de Comitetul unic de rezoluţie în termen de 24 de ore de la adoptarea schemei de rezoluţie.

(3) Actul Consiliului ar trebui adoptat printr-un vot exprimat în scris, având în vedere termenul strâns, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (7) din regulament. Procedura prin care Consiliul fie se opune unei scheme de rezoluţie, fie adoptă sau se opune unei modificări semnificative a cuantumului prevăzut de la fond are, prin natura sa, un caracter urgent.

(4) Din motive de urgenţă, Consiliul poate delibera şi adopta decizii pe baza documentelor şi proiectelor elaborate într-una din limbile specificate în normele în vigoare care reglementează regimul lingvistic, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului. Acest lucru nu ar trebui să pună sub semnul întrebării obligaţia de a adopta şi publica decizia, într-o etapă ulterioară, în toate limbile specificate în normele în vigoare care reglementează regimul lingvistic,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Atunci când Consiliul trebuie să ia o decizie pe baza unei propuneri a Comisiei în temeiul articolului 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, actul Consiliului este adoptat printr-un vot exprimat în scris.

(2) La adoptarea deciziei sale, Consiliul poate delibera şi adopta decizii pe baza unor documente şi proiecte redactate numai în limba engleză.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...