Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2/1999/2 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind produsele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante Număr celex: 31999L0002

În vigoare de la 13.03.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 336, 30.12.1988, p. 7 şi JO C 303, 2.12.1989, p. 15.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2),

(2) JO C 194, 31.7.1989, p. 14.

acţionând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 189b din tratat (3), în lumina planului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 9 decembrie 1998,

(3) Avizul Parlamentului European din 11 octombrie 1989 (JO C 291, 20.11.1989, p. 58), Poziţia comună a Consiliului din 27 octombrie 1997 (JO C 389, 22.12.1997, p. 36) şi Decizia Parlamentului European din 18 februarie 1998 (JO C 80, 16.3.1998, p. 130). Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999. Decizia Parlamentului European din 28 ianuarie 1999.

(1) întrucât diferenţele dintre legislaţiile interne privind tratarea produselor şi ingredientelor alimentare prin radiaţii ionizante şi condiţiile acestora de utilizare împiedică circulaţia liberă a produselor alimentare şi pot crea condiţii de concurenţă inegale, prin aceasta afectând direct funcţionarea pieţei interne;

(2) întrucât este necesară adoptarea de măsuri ce urmăresc o bună funcţionare a pieţei interne; întrucât piaţa internă include o zonă fără frontiere interne în care este asigurată circulaţia liberă a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului; întrucât această situaţie nu este întâlnită în prezent din cauza practicilor diferite din statele membre, dintre care unele autorizează iradierea produselor alimentare, iar altele o interzic;

(3) întrucât prezenta directivă cadru va fi completată de Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 februarie 1999 privind stabilirea unei liste comunitare cu produsele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante, denumită în continuare "directivă de aplicare";

(4) întrucât în mai multe state membre iradierea produselor alimentare reprezintă o problemă delicată aflată în dezbateri publice şi întrucât consumatorii pot avea motive de preocupare privind utilizarea iradierii produselor alimentare;

(5) întrucât, până la intrarea în vigoare a listei comunitare a produselor şi ingredientelor alimentare care pot fi tratate cu radiaţii ionizante, se recomandă ca statele membre să continue aplicarea restricţiilor de drept intern existente în conformitate cu normele tratatului sau să interzică iradierea produselor şi ingredientelor alimentare şi a comerţului cu produse alimentare iradiate care nu sunt incluse pe lista pozitivă iniţială stabilită de directiva de aplicare;

(6) întrucât normele referitoare la utilizarea radiaţiei ionizante pentru tratarea produselor alimentare ar trebui să ţină seama în principal de cerinţele referitoare la sănătatea umană, dar şi de necesităţile economice şi tehnice în limitele impuse de protecţia sănătăţii;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...