Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 1877/2015 privind tarifele practicate de S.C. Hidroelectrica S.A. din Romania faţă de S.C. Termoelectrica S.A. şi S.C. Electrocentrale Deva S.A. - SA.33475 (12/C) [notificată cu numărul C(2015) 2648] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D1877

În vigoare de la 20.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere decizia Comisiei de iniţiere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul SA.33475 (12/C, ex 12/NN)(1),

(1) Decizia Comisiei C(2012) 2552 final din 25 aprilie 2012 privind cazul SA. 33475, p. 46.

după invitarea părţilor terţe să îşi prezinte observaţiile în conformitate cu dispoziţiile menţionate anterior şi având în vedere observaţiile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) La 2 august 2011, Comisia a primit o plângere din partea fondului de investiţii S.C. Fondul Proprietatea S.A. (denumită în continuare "reclamantul"), în ceea ce priveşte cumpărarea de energie electrică de către S.C. Hidroelectrica S.A. ("Hidroelectrica") de la furnizori de energie electrică la preţuri despre care se presupune că au fost stabilite peste nivelul pieţei.

(2) La 25 aprilie 2012, Comisia a informat România că a decis să iniţieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din tratat în ceea ce priveşte contractele prin care Termoelectrica S.A. ("Termoelectrica") şi S.C. Electrocentrale Deva S.A. ("Electrocentrale Deva") au furnizat angro energie electrică pentru S.C. Hidroelectrica S.A., denumită în continuare "decizia de iniţiere a procedurii".

(3) Decizia de iniţiere a procedurii a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat autorităţile române şi părţile interesate să îşi prezinte observaţiile.

(2) JO C 395, 20.12.2012, p. 46.

(4) La 23 iulie 2012, autorităţile române au furnizat Comisiei observaţiile lor preliminare cu privire la decizia de iniţiere a procedurii.

(5) Comisia a primit doar observaţii preliminare din partea Termoelectrica, în data de 11 iunie 2012, şi din partea Electrocentrale Deva, în data de 12 iunie 2012, care au fost transmise de către autorităţile române Comisiei la data de 26 iulie 2012. Autorităţile române au transmis din nou Comisiei aceleaşi observaţii preliminare la data de 2 august 2012.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...