Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1852/2015 de deschidere a unei scheme de ajutoare cu caracter temporar şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi şi de stabilire în avans a cuantumului ajutoarelor Număr celex: 32015R1852

În vigoare de la 19.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1) Cererea de lapte şi de produse lactate la nivel mondial a scăzut în general în cursul anului 2014 şi în prima jumătate a anului 2015, în special ca urmare a reducerii importurilor de către China, principalul importator mondial de produse lactate.

(2) S-a înregistrat o presiune în sensul scăderii preţurilor produselor lactate, această presiune fiind generată de creşterea ofertei atât în Uniune, cât şi în principalele regiuni producătoare de lapte din lume.

(3) În plus, la 25 iunie 2015, guvernul rus a anunţat prelungirea interdicţiei privind importul de produse agricole şi alimentare originare din Uniune pentru încă un an, până la 6 august 2016.

(4) Sectorul produselor lactate se confruntă prin urmare cu o situaţie de perturbare a pieţei cauzată de un puternic dezechilibru între cerere şi ofertă.

(5) În consecinţă, preţurile la lapte crud şi produse lactate în Uniune au continuat să scadă, şi se preconizează că presiunea exercitată asupra lor va continua, atingând niveluri nesustenabile pentru mulţi fermieri care se confruntă cu dificultăţi legate de fluxul de numerar şi de trezorerie. Preţurile medii în Uniune pentru principalele brânzeturi au scăzut cu 17% în 2015.

(6) Măsurile de intervenţie pe piaţă disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 nu par a fi suficiente pentru situaţia creată recent, întrucât sunt îndreptate spre alte produse, cum ar fi untul şi laptele praf degresat, sau se limitează la brânzeturile cu indicaţie geografică.

(7) Riscul de dezechilibru grav pe piaţa brânzeturilor ar putea fi diminuat sau eliminat prin depozitare. Prin urmare, este necesar să se acorde ajutoare pentru depozitarea privată a brânzeturilor şi să se stabilească în avans cuantumul ajutoarelor.

(8) Este necesar să se stabilească un plafon pentru volumul maxim care urmează să fie acoperit de schema de ajutoare şi o defalcare a volumului total pentru fiecare stat membru, bazată pe producţia de brânzeturi a fiecăruia.

(9) Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede acordarea de ajutoare numai pentru depozitarea privată a brânzeturilor care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicaţie geografică protejată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului. Cu toate acestea, brânzeturile cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată reprezintă doar o mică parte din producţia totală de brânzeturi din Uniune. Din motive de eficienţă operaţională şi administrativă, este oportun să se instituie o schemă unică de ajutoare pentru depozitarea privată care să vizeze toate tipurile de brânzeturi.

(10) Este oportun să se excludă din această schemă brânzeturile care nu sunt adecvate pentru depozitare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...