Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1853/2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor Număr celex: 32015R1853

În vigoare de la 17.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1) Creşterea cererii de lapte şi produse lactate la nivel mondial a încetinit, în general, în cursul anului 2014 şi în prima jumătate a anului 2015, în special ca urmare a reducerii exporturilor către China, principalul importator mondial de produse lactate.

(2) Piaţa Uniunii pentru carnea de porc s-a deteriorat de-a lungul anilor 2014 şi 2015. Producţia internă a Uniunii a crescut, iar exporturile cu performanţe foarte bune au scăzut puternic în urma pierderii Rusiei ca piaţă de export. Având în vedere particularităţile pieţei cărnii de porc, cu un sistem de adaptare inerent întârziată a sectorului creşterii animalelor la reducerea cererii de porcine pentru sacrificare, situaţia pieţei s-a transformat într-o situaţie critică de ofertă excedentară şi cu o presiune constantă asupra preţurilor care o depăşeşte pe cea a perioadelor ciclice normale.

(3) La 25 iunie 2015, guvernul rus a anunţat prelungirea interdicţiei privind importul de produse agricole şi alimentare originare din Uniune pentru încă un an, până la 6 august 2016.

(4) Aşadar, sectorul laptelui şi produselor lactate şi sectorul cărnii de porc se confruntă cu perturbări ale pieţei cauzate de un puternic dezechilibru între cerere şi ofertă.

(5) În consecinţă, preţul laptelui crud şi cel al cărnii de porc au scăzut în continuare în Uniune, şi se preconizează că presiunea exercitată asupra lor va continua, atingând niveluri nesustenabile pentru mulţi fermieri, care se confruntă cu dificultăţi legate de fluxul de numerar şi de trezorerie. În luna iulie 2015, preţul mediu al laptelui crud în Uniune era cu 12% mai mic decât preţul mediu din luna iulie în perioada 2010-2014 şi cu 20% mai mic decât cel din luna iulie 2014. În luna iulie 2015, preţul carcaselor de porc a scăzut cu 13%, iar preţurile purceilor au scăzut cu 23% faţă de preţul mediu din iulie 2014. În plus, preţurile au atins niveluri excepţional de scăzute, situându-se sub media ultimilor cinci ani.

(6) În plus, productivitatea culturilor de primăvară şi vară a fost afectată în mod negativ în mai multe state membre, din cauza temperaturile ridicate din lunile iulie şi august şi de cantităţile foarte reduse de precipitaţii. Sectorul cărnii de vită şi mânzat, cel al laptelui şi produselor lactate, cel al cărnii de porc, cel al cărnii de oaie şi cel al cărnii de capră au fost puternic influenţate de creşterea costurilor de producţie ca urmare a disponibilităţii reduse a culturilor furajere şi a păşunilor.

(7) Instrumentele de intervenţie pe piaţă sub forma intervenţiei publice şi a depozitării private pentru unt şi lapte praf degresat au rămas disponibile fără întrerupere din septembrie 2014. Deşi au atenuat efectele nocive ale scăderii preţurilor, aceste instrumente nu au împiedicat scăderea continuă a preţurilor produselor lactate şi a preţurilor pentru laptele crud. Depozitarea privată a cărnii de porc a stabilizat preţurile pentru carnea de porc în martie şi în aprilie 2015, dar nu a stimulat o redresare semnificativă a preţurilor. Având în vedere ciclul de producţie a cărnii de porc, deschiderea unei scheme de ajutoare pentru depozitarea privată în această perioadă nu ar rezolva în mod corespunzător actuala perturbare a pieţei. În mod similar, instrumentele de piaţă prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru alte sectoare ale creşterii animalelor nu sunt menite să atenueze problemele economice limitate la nivel regional. Deşi ar completa asistenţa financiară direcţionată, o eventuală măsură suplimentară de intervenţie pe piaţă care ar putea fi avută în vedere sub forma unor ajutoare pentru depozitarea privată nu ar răspunde nevoii imediate de lichidităţi în sectorul creşterii animalelor, deoarece ar avea un impact pe termen mediu la nivel de fermă.

(8) Prin urmare, a apărut o situaţie în care măsurile disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 par a fi insuficiente pentru a rezolva perturbarea pieţei.

(9) Pentru a răspunde unei situaţii în care preţurile ar continua să scadă şi să agraveze perturbările pieţei, este esenţial să se acorde asistenţă financiară direcţionată sectoarelor creşterii animalelor din Uniune care sunt afectate în mod deosebit.

(10) Prin urmare, în vederea abordării în mod eficient şi eficace a perturbărilor existente ale pieţei şi pentru a se preveni deteriorarea în continuare a situaţiei care rezultă din respectiva perturbare sau efectul acesteia asupra pieţei, este oportun să se acorde ajutor statelor membre sub forma unui grant financiar unic, pentru a sprijini fermierii din sectoarele creşterii animalelor care se confruntă cu cea mai gravă scădere a preţurilor, cu consecinţele directe ale prelungirii interdicţiei impuse de Rusia asupra importurilor şi cu impactul secetei asupra culturilor furajere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...