Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1848/2015 privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre pentru 2015 Număr celex: 32015D1848

În vigoare de la 15.10.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 148 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 8 iulie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

(2) Avizul din 27 mai 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

(3) Avizul din 4 iunie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă,

întrucât:

(1) Statele membre şi Uniunea depun eforturi în vederea elaborării unei strategii coordonate pentru ocuparea forţei de muncă şi, în special, pentru promovarea unei forţe de muncă competente, calificate şi adaptabile, precum şi a unor pieţe ale muncii capabile să reacţioneze rapid la evoluţia economiei, în vederea realizării obiectivelor de ocupare deplină a forţei de muncă şi de progres social prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Statele membre, ţinând seama de practicile naţionale legate de responsabilităţile partenerilor sociali, trebuie să considere promovarea ocupării forţei de muncă drept o chestiune de interes comun şi să îşi coordoneze, în cadrul Consiliului, acţiunile întreprinse în acest sens.

(2) Uniunea urmează să combată excluziunea socială şi discriminarea şi să promoveze justiţia şi protecţia socială, precum şi egalitatea între femei şi bărbaţi. În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi a acţiunilor sale, Uniunea urmează să ţină seama de cerinţele legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, garantarea protecţiei sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum şi un nivel ridicat de educaţie şi de formare profesională.

(3) Orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre sunt compatibile cu orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului. Acestea formează împreună orientările integrate pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 (denumite în continuare "orientări integrate Europa 2020") şi urmează să fie adoptate de către Consiliu pentru a ghida politicile statelor membre şi ale Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...