Back

Parlamentul României

Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06.07.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată


Potrivit art. 5 din Legea nr. 60/2000, dispozițiile din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie 1995, se abrogă.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Absolvenţii învăţământului particular liceal, promoţiile 1994 şi 1995, precum şi cei ai învăţământului particular postliceal şi superior din promoţiile 1993, 1994 şi 1995 pot susţine examenul de finalizare a studiilor (bacalaureat, absolvire, licenţă) într-o unitate sau instituţie de stat similară din reţeaua Ministerului Învăţământului, în sesiunile organizate pentru absolvenţii învăţământului de stat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 2. -

Absolvenţii învăţământului particular post-liceal, promoţiile 1993, 1994 şi 1995, precum şi cei ai învăţământului particular superior, promoţiile 1994 şi 1995, se pot prezenta la examenul de absolvire sau, după caz, de licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ de stat, numai în urma promovării unui examen de selecţie. Examenul de selecţie se poate susţine de două ori şi constă în promovarea a cinci probe scrise, diferenţiate pe niveluri şi profiluri, care conferă absolventului calitatea de candidat la examenul de absolvire sau, după caz, de licenţă.

Art. 3. -

Absolvenţii învăţământului superior medical particular, precum şi ai celui postliceal de orice profil, din promoţiile menţionate în art. 2, susţin în cadrul examenului de selecţie, prevăzut la art. 2, şi o probă practică specifică.

Art. 4. -

Absolvenţii învăţământului liceal particular, promoţiile 1994 şi 1995, pot susţine prima sesiune de bacalaureat în acest an, iar cei din învăţământul particular postliceal, promoţiile 1993, 1994 şi 1995 şi din cel superior, promoţiile 1994 şi 1995, care au promovat probele prevăzute la art. 2, pot susţine prima dată examenul de absolvire sau, după caz, de licenţă, într-una dintre sesiunile anului de învăţământ 1995/1996.

Art. 5. -

(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu drept de organizare a examenului de bacalaureat sau de absolvire, precum şi instituţiile de învăţământ superior de stat cu drept de organizare a examenului de selecţie, absolvire sau licenţă sunt stabilite de Ministerul Învăţământului.

(2) Probele examenului de selecţie şi programele acestora sunt stabilite de Ministerul Învăţământului, la nivel naţional.

(3) Documentele de şcolarizare necesare înscrierii la examene, precum şi metodologiile de organizare şi de desfăşurare a examenelor sunt stabilite de Ministerul Învăţământului.

Art. 6. -

Diplomele de bacalaureat, de absolvire şi de licenţă sunt eliberate de unităţile sau instituţiile de învăţământ de stat organizatoare. La rubrica "Unitatea sau instituţia absolvită" se va înscrie "conform Legii nr. ..../1995".

Art. 7. -

(1) Susţinerea examenelor de selecţie şi de finalizare a studiilor de către persoanele prevăzute la art. 1 se face cu taxă, al cărei cuantum este următorul:

- pentru fiecare examen de selecţie 80.000 lei
- pentru examenul de licenţă 70.000 lei
- pentru examenul de absolvire (învăţământ superior de scurtă durată) 60.000 lei
- pentru examenul de absolvire (învăţământ postliceal) 35.000 lei
- pentru examenul de bacalaureat 30.000 lei

(2) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) se indexează potrivit dispoziţiilor legale.

(3) Sumele încasate din taxele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) se fac venit la Fondul special pentru învăţământ, constituit în condiţiile legii, şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale, ocazionate de susţinerea examenelor de selecţie şi de finalizare a studiilor.
Referințe (1)

Art. 8. -

Absolvenţii învăţământului superior particular ale cărui secţii, specializări sau facultăţi au fost autorizate provizoriu, conform Legii nr. 88/1993, nu au obligaţia susţinerii examenului de selecţie prevăzut la art. 2.

Art. 9. -

Absolvenţilor şcolilor postliceale de specialitate, din învăţământul particular, care au susţinut examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat, în baza aprobării Ministerului Învăţământului, li se recunoaşte diploma obţinută.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureşti, 5 iulie 1995.

Nr. 71.

se încarcă...