Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1842/2015 privind specificaţiile tehnice referitoare la dispoziţia, aspectul şi forma avertismentelor de sănătate combinate pentru produsele din tutun pentru fumat [notificată cu numărul C(2015) 6729] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D1842

În vigoare de la 03.11.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 2014/40/UE a stabilit norme noi privind avertismentele de sănătate, inclusiv privind avertismentele de sănătate combinate, care trebuie să apară pe produsele din tutun pentru fumat. Avertismentele de sănătate combinate ar trebui să conţină unul dintre avertismentele sub formă de text menţionate în anexa I la directiva respectivă, fotografia color corespunzătoare inclusă în galeria de imagini din anexa II la directiva respectivă, precum şi informaţii privind renunţarea la fumat. Ele ar trebui să acopere 65% din suprafeţele externe ale părţilor din faţă şi din spate ale pachetelor unitare şi ale oricărui ambalaj exterior.

(2) Ar trebui să se stabilească specificaţiile tehnice pentru dispoziţia, aspectul şi forma avertismentelor de sănătate combinate, ţinând seama de diferitele forme ale pachetelor. Ar trebui să se stabilească în special poziţia fotografiei, a avertismentului sub formă de text şi a informaţiilor privind renunţarea la fumat în cadrul avertismentului de sănătate combinat, dimensiunea acestor elemente, formatul, culorile şi caracterele care trebuie să fie utilizate, pentru a garanta faptul că fiecare element este pe deplin vizibil.

(3) Ţinând seama de diferitele forme şi dimensiuni ale pachetelor introduse pe piaţă, este adecvat să se impună poziţionarea avertismentelor de sănătate combinate în format vertical sau alăturat. În cazul în care înălţimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 70% din lăţimea sa, ar trebui utilizat un format vertical. În cazul în care înălţimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 20%, dar mai mică decât 65% din lăţimea sa, ar trebui utilizat un format alăturat. În cazul în care înălţimea avertismentul de sănătate combinat este mai mare sau egală cu 65%, dar mai mică sau egală cu 70% din lăţimea sa, ar trebui să li se permită fabricanţilor de produse din tutun să-şi aleagă formatul pe care doresc să-l utilizeze, cu condiţia ca toate elementele avertismentului de sănătate combinat să rămână pe deplin vizibile şi să nu fie deformate.

(4) Pentru a garanta faptul că fotografia este elementul cel mai vizibil din cadrul avertismentului de sănătate combinat, ea ar trebui să fie situată în partea superioară a avertismentelor de sănătate combinate poziţionate în format vertical şi în jumătatea din stânga a avertismentelor de sănătate combinate poziţionate în format alăturat. Fotografia ar trebui, de asemenea, să fie elementul cu cea mai mare dimensiune din cadrul avertismentului de sănătate combinat.

(5) În cazul în care, din cauza formei pachetului unitar sau a ambalajului exterior, lăţimea avertismentului de sănătate combinat este semnificativ mai mare decât înălţimea, este, totuşi, adecvat să se prevadă norme speciale privind dimensiunea elementelor avertismentului de sănătate combinat, pentru a garanta faptul că fotografia nu este deformată atunci când i se modifică dimensiunea şi că avertismentul sub formă de text şi informaţiile privind renunţarea la fumat rămân pe deplin vizibile şi lizibile.

(6) Pentru a asigura vizibilitatea şi claritatea avertismentului de sănătate combinat, ar trebui stabilite norme privind culorile, rezoluţia minimă, caracterele şi spaţiul dintre rânduri. Toleranţele de imprimare inevitabile sunt considerate acceptabile.

(7) Este adecvat să se prevadă norme speciale privind avertismentele de sănătate combinate care trebuie poziţionate pe partea din faţă a pachetelor unitare cu clapă superioară basculantă, în cazul în care clapa acoperă o suprafaţă care este mai mare sau mai mică de 50% din suprafaţa prevăzută pentru fotografie şi deschiderea clapei superioare basculante ar duce la separarea în două părţi fie a fotografiei, fie a avertismentului sub formă de text sau a informaţiilor privind renunţarea la fumat. În aceste cazuri, este adecvat să se prevadă norme mai flexibile în ceea ce priveşte dimensiunea fiecăruia dintre cele trei elemente ale avertismentului de sănătate combinat. Producătorilor şi importatorilor ar trebui să li se permită, de asemenea, să reducă dimensiunea caracterelor şi spaţiul dintre linii în cazul avertismentului sub formă de text şi al informaţiilor privind renunţarea la fumat, dacă avertismentul de sănătate combinat de pe partea din faţă a acestor pachete apare în mai multe limbi sau dacă acest lucru este inevitabil în cazul produselor din tutun pentru fumat, altele decât ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea, cu condiţia ca toate elementele să rămână complet vizibile.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menţionat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect şi domeniu de aplicare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...