Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 121/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte amplasarea şi identificarea comenzilor manuale, a martorilor şi a indicatoarelor [2016/18] Număr celex: 42016X0108(01)

În vigoare de la 28.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare a prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 15 iunie 2015

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M şi N (1). În regulament sunt specificate cerinţele privind amplasarea, identificarea, culoarea şi iluminarea comenzilor manuale, a martorilor şi a indicatoarelor autovehiculului. Regulamentul vizează asigurarea accesibilităţii şi vizibilităţii comenzilor, martorilor şi indicatoarelor vehiculului, precum şi facilitarea selecţiei acestora, atât ziua, cât şi noaptea, în vederea reducerii riscurilor pe care le prezintă, pentru siguranţă, distragerea atenţiei conducătorului auto de la activitatea de conducere a vehiculului şi erorile în selectarea comenzilor.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 -www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Comandă" înseamnă acea parte a unui dispozitiv acţionată manual care permite conducătorului auto să modifice starea sau funcţionarea unui vehicul sau a unui subansamblu al acestuia.

2.2. "Dispozitiv" înseamnă un element sau un ansamblu de elemente utilizate pentru a îndeplini una sau mai multe funcţii.

2.3. "Indicator" înseamnă un dispozitiv care indică valoarea mărimii fizice pe care instrumentul este proiectat să o măsoare.

2.4. "Spaţiu comun" înseamnă o zonă în care pot fi afişate două sau mai multe funcţii de informare (de exemplu, un simbol), însă nu în acelaşi timp.

2.5. "Martor" înseamnă un semnal optic care, atunci când este aprins, indică acţionarea sau dezactivarea unui dispozitiv, o funcţionare sau o stare corectă sau defectă sau nefuncţionarea.

2.6. "Adiacent" înseamnă că nicio comandă, martor, indicator sau altă sursă potenţială de distragere a atenţiei nu se află între simbolul de identificare şi martorul, indicatorul sau comanda pe care simbolul respectiv le identifică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...