Back

Comisia Europeană

Directiva nr. 996/2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015L0996

În vigoare de la 01.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestiunea zgomotului ambiental, în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1) Conform articolului 1 din Directiva 2002/49/CE, scopul directivei respective este de a stabili o abordare comună pentru evitarea, prevenirea sau reducerea, în funcţie de priorităţi, a efectelor nocive, inclusiv a disconfortului, provocate de expunerea la zgomotul ambiental. În acest scop, statele membre trebuie să determine prin cartografiere acustică nivelul expunerii la zgomotul ambiental, utilizând metode de evaluare comune tuturor statelor membre, să se asigure că publicul are acces la informaţii privind zgomotul ambiental şi efectele acestuia şi să adopte planuri de acţiune bazate pe rezultatele cartografierii acustice, pentru a preveni şi a reduce zgomotul ambiental atunci când este necesar şi, în special, atunci când nivelurile de expunere pot avea efecte nocive asupra sănătăţii umane, precum şi pentru a păstra calitatea zgomotului ambiental, dacă aceasta este bună.

(2) În conformitate cu articolul 5 din Directiva 2002/49/CE, statele membre trebuie să utilizeze indicatorii de zgomot (Lden şi Lnight), menţionaţi în anexa I la directiva respectivă, la elaborarea şi revizuirea cartografierii acustice strategice conform articolului 7.

(3) În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/49/CE, valorile indicatorilor de zgomot (Lden şi Lnight) se determină cu ajutorul metodelor de evaluare definite în anexa II la directiva respectivă.

(4) În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2002/49/CE, Comisia stabileşte, prin revizuirea anexei II, metode de evaluare comune pentru determinarea indicatorilor de zgomot Lden şi Lnight.

(5) În conformitate cu articolul 7 din Directiva 2002/49/CE, statele membre se asigură că hărţile acustice strategice se elaborează până cel târziu la 30 iunie 2007 şi 30 iunie 2012 şi ulterior se reexaminează şi, dacă este necesar, se revizuiesc cel puţin din cinci în cinci ani.

(6) Directiva 2002/49/CE prevede adoptarea de planuri de acţiune pe baza hărţilor acustice strategice. Hărţile acustice strategice se elaborează cu ajutorul metodelor de evaluare comune, după ce statele membre adoptă aceste metode. Statele membre pot utiliza însă alte metode pentru a concepe măsuri care să răspundă priorităţilor identificate cu ajutorul metodelor comune, precum şi pentru a evalua alte măsuri naţionale de prevenire şi reducere a zgomotului ambiental.

(7) În 2008, Comisia a început elaborarea cadrului metodologic comun de evaluare a zgomotului, prin intermediul proiectului "Metode comune de evaluare a zgomotului în UE" ("CNOSSOS-EU"), condus de Centrul Comun de Cercetare. Proiectul a fost desfăşurat în strânsă consultare cu comitetul instituit în temeiul articolului 18 din Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, precum şi cu alţi experţi din statele membre. Rezultatele sale au fost publicate în raportul de referinţă al JRC privind CNOSSOS-EU.

(8) Anexa la prezenta directivă a Comisiei stabileşte metodele de evaluare comune. Statele membre au obligaţia de a utiliza aceste metode începând de la 31 decembrie 2018.

(9) Metodele de evaluare prevăzute în anexa la prezenta directivă trebuie adoptate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), până cel târziu la 31 decembrie 2018; până la data respectivă, statele membre pot continua să utilizeze, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2002/49/CE, metodele de evaluare existente, care au fost anterior adoptate la nivel naţional.

(10) În conformitate cu articolul 12 din Directiva 2002/49/CE, Comisia adaptează anexa II la progresul tehnic şi ştiinţific.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...