Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 8/2016 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0008

În vigoare de la 06.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, în special articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1) În scopul monitorizării progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor comune stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020, Comisia ar trebui să primească din partea statelor membre un set cuprinzător de date privind activitatea independentă care să permită efectuarea de comparaţii între statele membre.

(2) Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei stabileşte un modul ad-hoc privind activitatea independentă.

(3) Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei specifică şi prevede o descriere a domeniilor de informaţii specializate (denumite în continuare "submodule ad-hoc") care trebuie incluse în modulul ad-hoc pentru 2017 privind activitatea independentă.

(4) Comisia ar trebui să specifice caracteristicile tehnice, filtrele, codurile şi termenul de transmitere a datelor din cadrul submodulului ad-hoc privind activitatea independentă.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracteristicile tehnice ale modulului ad-hoc privind activitatea independentă pentru 2017, filtrele şi codurile care trebuie utilizate şi termenul până la care trebuie transmise rezultatele către Comisie sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...