Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 3/2016 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnaţi din rândul personalului autorităţilor naţionale competente desfăşurată în cadrul echipelor comune de supraveghere din Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/36) Număr celex: 32015D0036

În vigoare de la 05.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 6 alineatele (1) şi (7),

întrucât:

(1) Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă de funcţionarea eficace şi coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Considerentul 79 din Regulamentul privind MUS arată că un personal foarte motivat, bine instruit şi imparţial este indispensabil pentru realizarea unei supravegheri eficace.

(2) În conformitate cu articolele 3-6 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Regulamentul-cadru privind MUS"), BCE este responsabilă de înfiinţarea şi constituirea echipelor comune de supraveghere (ECS), care sunt alcătuite din membri ai personalului BCE şi al autorităţilor naţionale competente (ANC). Coordonatorul ECS, asistat de subcoordonatorii desemnaţi din rândul personalului ANC, asigură coordonarea activităţii în cadrul ECS.

(3) Având în vedere rolul important deţinut de subcoordonatorii desemnaţi din rândul personalului ANC în coordonarea membrilor ECS din cadrul ANC corespunzătoare, este necesară şi proporţională introducerea unui proces uniform pentru furnizarea de feedback cu privire la activitatea subcoordonatorilor desemnaţi din rândul personalului ANC în cadrul ECS. Prin contribuţia la îmbunătăţirea continuă a activităţii subcoordonatorilor desemnaţi din rândul personalului ANC, furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS ajută la asigurarea funcţionării corespunzătoare a ECS. Pentru început, furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS ia forma unui test pe teren care este limitat în timp. Pe baza experienţei dobândite în urma testului pe teren, se va analiza o implementare mai cuprinzătoare a mecanismului pentru furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS. ANC şi BCE au responsabilitatea de a evalua doar activitatea propriului lor personal. Feedbackul furnizat în conformitate cu prezenta decizie poate fi folosit de ANC în administrarea de zi cu zi a membrilor personalului acestora şi poate fi inclus în sistemele interne de evaluare ale ANC, dacă legislaţia naţională relevantă permite acest lucru.

(4) Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor a recunoscut că feedbackul privind activitatea este necesar pentru administrarea ECS şi a aprobat mecanismul pentru furnizarea de feedback privind activitatea din cadrul MUS cu condiţia ca funcţionarea detaliată a acestui mecanism de feedback să fie prevăzută într-un instrument juridic adoptat la nivelul adecvat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii se aplică definiţiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul privind MUS şi la articolul 2 din Regulamentul-cadru privind MUS.

Articolul 2 Feedbackul privind activitatea din cadrul MUS

(1) Subcoordonatorii desemnaţi din rândul personalului ANC în cadrul ECS primesc feedback cu privire la activitatea pe care au desfăşurat-o ei şi echipa din care fac parte pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în cadrul ECS în baza şi în conformitate cu principiile prevăzute în anexa I.

(2) După stabilirea principalelor atribuţii şi obiective ale subcoordonatorilor desemnaţi din rândul personalului ANC, se furnizează feedback în vederea ciclului de feedback care începe la data intrării în vigoare a prezentei decizii, astfel cum este prevăzut la articolul 3, şi se încheie la 29 februarie 2016.

Articolul 3 Intrare în vigoare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...