Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1998/2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1998

În vigoare de la 14.11.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia trebuie să adopte măsuri detaliate de implementare a standardelor de bază comune menţionate la articolul 4 alineatul (1) şi măsuri generale care completează standardele de bază comune menţionate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2) În cazul în care conţin informaţii de securitate sensibile, aceste măsuri trebuie tratate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei, aşa cum se prevede la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008. Este necesar aşadar ca măsurile respective să fie adoptate separat, printr-o decizie de punere în aplicare a Comisiei adresată statelor membre, şi să nu fie publicate.

(3) Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei, care prevede măsurile menţionate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, a fost modificat de 20 de ori de la intrarea sa în vigoare. Pentru a asigura claritatea şi securitatea juridică, regulamentul ar trebui, prin urmare, să fie abrogat şi înlocuit cu un nou act, consolidând actul iniţial şi toate modificările aduse acestuia. Acest nou act ar trebui, de asemenea, clarificat şi actualizat, dacă este cazul, ţinând seama de experienţa practică dobândită şi de evoluţiile tehnologice relevante.

(4) Aceste măsuri ar trebui să fie reexaminate în mod regulat pentru a se garanta că sunt proporţionale cu evoluţia ameninţării.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviaţiei civile instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Măsurile detaliate de implementare a standardelor de bază comune pentru protejarea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită care pun în pericol securitatea aviaţiei civile, menţionate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, şi măsurile generale care completează standardele de bază comune, menţionate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv, sunt prevăzute în anexă.

Articolul 2

Regulamentul (UE) nr. 185/2010 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...