Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 13-H/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEEONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea autoturismelor în ceea ce priveşte sistemul de frânare [2015/2364] Număr celex: 42015X1222(01)

În vigoare de la 22.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 16 la versiunea originală a regulamentului - Data intrării în vigoare: 15 iunie 2015

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică sistemelor de frânare ale vehiculelor din categoriile M 1 şi N 1 (1).

(1) Prezentul regulament oferă un set alternativ de cerinţe pentru vehiculele din categoria N 1 faţă de cele menţionate în Regulamentul nr. 13. Părţile contractante care aplică atât Regulamentul nr. 13, cât şi prezentul regulament recunosc omologările în temeiul oricăruia dintre cele două regulamente ca fiind valabile în mod egal. Categoriile de vehicule M 1 şi N 1 sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles -R.E.3) documentul ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.3, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

1.2. Prezentul regulament nu se aplică:

1.2.1. vehiculelor cu o viteză maximă prin construcţie de 25 km/h;

1.2.2. vehiculelor echipate pentru conducătorii auto cu dizabilităţi.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce priveşte sistemul de frânare.

2.2. "Tip de vehicul" înseamnă o categorie de vehicule care nu prezintă între ele diferenţe esenţiale, aceste diferenţe referindu-se, în special, la următoarele:

2.2.1. masa maximă, astfel cum este definită la punctul 2.11 de mai jos;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...