Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2376/2015 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal Număr celex: 32015L2376

În vigoare de la 18.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 27 octombrie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

(2) JO C 332, 8.10.2015, p. 64.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

(3) Avizul din 14 octombrie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Problemele generate de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier, de planificarea fiscală agresivă şi de concurenţa fiscală dăunătoare s-au agravat considerabil, devenind un subiect de preocupare major în Uniune şi la nivel mondial. Erodarea bazei impozabile reduce considerabil veniturile fiscale naţionale, ceea ce împiedică statele membre să aplice politici fiscale favorabile creşterii. Emiterea deciziilor fiscale anticipate, care facilitează aplicarea consecventă şi transparentă a legislaţiei, este o practică comună inclusiv în Uniune. Oferind certitudine mediului de afaceri, clarificarea legislaţiei fiscale în beneficiul contribuabililor poate încuraja investiţiile şi conformarea cu legislaţia şi, prin urmare, poate contribui la obiectivul dezvoltării în continuare a pieţei unice a Uniunii pe baza principiilor şi a libertăţilor care stau la baza tratatelor. Totuşi, deciziile privind structurile create în funcţie de sistemul de impozitare au condus, în anumite cazuri, la un nivel scăzut de impozitare a unor venituri artificial de ridicate în ţara care emite, modifică sau reînnoieşte decizia fiscală anticipată şi au cauzat reducerea artificială a veniturilor impozitate în orice alte ţări implicate. Creşterea transparenţei este aşadar necesară de urgenţă. Pentru a atinge acest scop, instrumentele şi mecanismele instituite de Directiva 2011/16/UE a Consiliului ar trebui consolidate.

(2) În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliul European a subliniat nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive, atât la nivel mondial, cât şi la nivelul Uniunii. Subliniind importanţa transparenţei, Consiliul European a salutat intenţia Comisiei de a prezenta o propunere privind schimbul automat de informaţii referitoare la deciziile fiscale în Uniune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...