Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 2352/2015 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R2352

În vigoare de la 17.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii, în special articolul 6e alineatul (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 531/2012, furnizorii naţionali nu ar trebui să perceapă nicio suprataxă, în plus faţă de preţul cu amănuntul de pe piaţa naţională pentru clienţii serviciilor de roaming din orice stat membru, pentru niciun apel în roaming reglementat primit, în limitele permise de politica unei utilizări rezonabile. Această dispoziţie se aplică de la 15 iunie 2017, cu condiţia ca actul legislativ care urmează să fie adoptat în urma propunerii privind piaţa cu ridicata pentru servicii de roaming, menţionată la articolul 19 alineatul (2) din respectivul regulament, să fi devenit aplicabil începând cu acea dată.

(2) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 531/2012, furnizorii naţionali pot aplica o suprataxă, în plus faţă de preţul cu amănuntul pe piaţa naţională pentru utilizarea serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, pe parcursul unei perioade de tranziţie începând de la 30 aprilie 2016 până la data la care actul legislativ avut în vedere la articolul 19 alineatul (2) din regulamentul respectiv devine aplicabil.

(3) Regulamentul (UE) nr. 531/2012 permite furnizorilor naţionali să aplice, după încheierea perioadei de tranziţie, o suprataxă, în plus faţă de preţul cu amănuntul pe piaţa naţională pentru utilizarea de servicii de roaming cu amănuntul reglementate care depăşesc orice limită stabilită în conformitate cu o politică de utilizare rezonabilă.

(4) Regulamentul (UE) nr. 531/2012 limitează orice suprataxă aplicată pentru primirea de apeluri în roaming reglementate la media ponderată a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune.

(5) Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice a furnizat Comisiei informaţiile colectate de autorităţile naţionale de reglementare ale statelor membre referitoare la: (i) nivelul maxim al tarifelor de terminare a apelurilor în reţelele mobile pe care le-au aplicat, în conformitate cu articolele 7 şi 16 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ("Directiva-cadru") şi cu articolul 13 din Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ("Directiva privind accesul"), pe fiecare piaţă naţională cu ridicata pentru terminarea apelurilor de voce în reţelele individuale de telefonie mobilă; şi (ii) numărul total de abonaţi din statele membre.

(6) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 531/2012, Comisia a calculat media ponderată a tarifelor maxime de terminare a apelurilor în reţelele mobile din întreaga Uniune prin: (i) înmulţirea tarifului maxim de terminare a apelurilor mobile permis într-un anumit stat membru cu numărul total al abonaţilor din acel stat membru; (ii) adunarea rezultatelor obţinute din această înmulţire pentru toate statele membre; şi prin (iii) împărţirea totalului obţinut la numărul total de abonaţi din toate statele membre.

(7) Valorile datelor utilizate pentru a calcula media ponderată a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune sunt cele aplicate la 1 iulie 2015. Pentru ţările care nu fac parte din zona euro, cursul de schimb relevant este media Q2 2015 obţinută conform bazei de date a Băncii Centrale Europene.

(8) În temeiul Regulamentului (UE) nr. 531/2012, Comisia trebuie să revizuiască anual media ponderată a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune.

(9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comunicaţii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...