Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 2314/2015 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R2314

În vigoare de la 12.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 18 alineatul (4),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi incluse într-o listă de menţiuni permise.

(2) În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei, prin care se stabileşte o listă de menţiuni de sănătate permise care pot fi înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor.

(3) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede obligaţia operatorilor din sectorul alimentar de a depune cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate la autoritatea naţională competentă a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă transmite cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea", în vederea efectuării unei evaluări ştiinţifice, precum şi Comisiei şi statelor membre, în scop de informare.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Pentru a stimula inovarea, menţiunile de sănătate care se bazează pe dovezi ştiinţifice nou apărute şi/sau care includ o cerere de protecţie a datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate sunt supuse unei proceduri de autorizare accelerate.

(6) Ca urmare a unei cereri din partea BENEO-Orafti S.A., transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi incluzând o cerere de protecţie a unor date care fac obiectul unor drepturi de proprietate, autorităţii i-a revenit sarcina de a emite un aviz cu privire la temeinicia ştiinţifică a unei menţiuni de sănătate referitoare la inulina nativă din andivă şi la menţinerea normală a funcţiei de defecare prin creşterea frecvenţei defecărilor [Întrebarea nr. EFSA-Q-2014-00403(1)]. Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată, printre altele, după cum urmează: "Orafti®Inulin ameliorează funcţia intestinală".

(1) EFSA Journal 2015;13(1):3951.

(7) La data de 9 ianuarie 2015, Comisia şi statele membre au primit de la autoritate avizul ştiinţific în care, pe baza datelor prezentate, se concluziona că a fost stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de inulina nativă din andivă, un amestec nefracţionat de monozaharide (< 10%), dizaharide, fructani de tip inulină şi inulină extrasă din andivă cu un grad mediu de polimerizare ≥ 9, şi menţinerea unei funcţii de defecare normale prin creşterea frecvenţei defecărilor. În consecinţă, o menţiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui să fie considerată ca fiind conformă cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 şi ar trebui să fie inclusă în lista Uniunii conţinând menţiuni permise, stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 432/2012.

(8) Autoritatea a indicat în avizul ei că, pentru a stabili condiţiile de utilizare ale acestei menţiuni specifice, a fost necesar un studiu despre care solicitantul pretinde că face obiectul unor drepturi de proprietate (2).

(2) Schulz A şi Schön C, 2012. Efectul consumului de inulină asupra funcţiei motorii intestinale la subiecţi cu constipaţie (raport nepublicat referitor la studiu).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...