Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile din 05.11.2015

În vigoare de la 01.01.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ANEXA Nr. 2

NORME SPECIFICE DE UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

NOMENCLATORUL
documentelor financiar-contabile

Nr. crt. Denumire Cod
bază variantă
0 1 2 3
I. REGISTRELE DE CONTABILITATE
1. Registrul-jurnal 14-1-1
2. Registrul-inventar 14-1-2
3. Cartea mare 14-1-3
4. - Cartea mare (şah) 14-1-3/a
II. MIJLOACE FIXE
5. Registrul numerelor de inventar 14-2-1
6. Fişa mijlocului fix 14-2-2
7. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-2-3A
8. - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale 14-2-3/aA
9. Proces-verbal de recepţie 14-2-5
10. - Proces-verbal de recepţie provizorie 14-2-5/a
11. - Proces-verbal de punere în funcţiune 14-2-5/b
III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR
12. Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A
13. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
14. Bon de consum 14-3-4A
15. - Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
16. - Listă zilnică de alimente 14-3-4/dA
17. Dispoziţie de livrare 14-3-5A
18. Aviz de însoţire a mărfii 14-3-6A
19. Fişă de magazie 14-3-8
20. Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă 14-3-9
21. Listă de inventariere 14-3-12
22. - Listă de inventariere 14-3-12/b
23. - Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI
24. Chitanţă 14-4-1
25. - Chitanţă pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a
26. Dispoziţie de plată/încasare către casierie 14-4-4
27. Registru de casă 14-4-7A
28. - Registru de casă 14-4-7/bA
29. - Registru de casă (în valută) 14-4-7/aA
30. - Registru de casă (în valută) 14-4-7/cA
31. Borderou de achiziţie 14-4-13
32. - Borderou de achiziţie (de la producători individuali)* 14-4-13/b
33. Decont pentru operaţiuni în participaţie 14-4-14
V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL
34. Stat de salarii 14-5-1
35. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-4
36. - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale) 14-5-4/a
37. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
38. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) 14-5-5/a
VI. CONTABILITATE GENERALĂ
39. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
40. Notă de contabilitate 14-6-2A
41. Fişă de cont pentru operaţiuni diverse 14-6-22
42. - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei) 14-6-22/a
43. Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) 14-6-30
44. - Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) 14-6-30/A
45. - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi) 14-6-30/a
46. - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi) 14-6-30/b1
47. - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi) 14-6-30/b2
48. - Balanţă de verificare (cu şase egalităţi) 14-6-30/b
49. - Balanţă analitică a stocurilor 14-6-30/c
VII. ALTE SUBACTIVITĂŢI
50. Situaţia activelor gajate sau ipotecate 14-8-1
51. - Situaţia bunurilor sechestrate 14-8-1/a
52. Decizie de imputare 14-8-2
53. Angajament de plată 14-8-2/a

* Conform art. 20 lit. a) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, după data de 2 mai 2015 (180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014) se interzice utilizarea borderoului de achiziţie (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) pentru achiziţiile de la producătorii agricoli, persoane fizice, definiţi potrivit prevederilor respectivei legi.

GRUPA I
REGISTRELE DE CONTABILITATE

REGISTRUL-JURNAL
(Cod 14-1-1)

Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operaţiunile economico-financiare efectuate de entitate.

Registrul-jurnal se întocmeşte lunar prin înregistrarea cronologică a documentelor financiar-contabile în care se reflectă mişcarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale entităţii.

În cazul în care o entitate are subunităţi dispersate teritorial care conduc contabilitatea până la balanţă de verificare, Registrul-jurnal se întocmeşte de către subunităţi.

Numerotarea paginilor registrului se face în ordine crescătoare, iar volumele se numerotează în ordinea completării lor.

În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se înregistrează prin articole contabile, în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.

În cazul în care entitatea foloseşte jurnale auxiliare, în Registrul-jurnal se poate trece totalul lunar al fiecăruia.

În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activităţii, până la sfârşitul exerciţiului financiar, sau încetarea activităţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...