Back

Parlamentul României

Legea nr. 298/2006 privind informarea publicului asupra modalităţii de interpretare play-back de către artiştii interpreţi vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

În vigoare de la 14.07.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează obligativitatea şi modalităţile prin care publicul spectator, telespectator sau radioascultător trebuie informat asupra modalităţii de interpretare play-back de către artiştii interpreţi vocali în timpul spectacolelor sau concertelor.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin play-back se înţelege modalitatea de mimare a interpretării reale, vocea fiind înregistrată pe orice tip de suport material şi difuzată astfel publicului prin mijloace tehnice specifice.

Art. 3. -

Obligaţia de a informa publicul spectator asupra modalităţii de interpretare play-back de către artiştii interpreţi vocali revine producătorilor, organizatorilor ori prezentatorilor spectacolelor muzicale sau concertelor, după caz.

Art. 4. -

Obligaţia prevăzută la art. 3 se referă la informarea publicului spectator, telespectator sau radioascultător, atât prin mijloacele de publicitate şi promovare, cât şi direct de către prezentatorii spectacolelor ori emisiunilor.

Art. 5. -

Informarea publicului spectator, telespectator sau radioascultător se realizează după cum urmează:

a) prin tipărirea, pe afişele de prezentare a spectacolelor sau concertelor, lângă numele artiştilor interpreţi vocali sau lângă denumirea formaţiilor muzicale în care evoluează artiştii interpreţi vocali, a cuvintelor "play-back";

b) prin anunţarea de către prezentatorii spectacolelor sau concertelor, în faţa publicului, a modalităţii de interpretare play-back;

c) în cazul emisiunilor de televiziune, specificaţia "play-back" va fi reprodusă lângă numele artiştilor interpreţi vocali sau lângă denumirea formaţiilor muzicale în care evoluează artiştii interpreţi vocali, atunci când acestea sunt subtitrate pe ecran, sau, după caz, de prezentatorii de concerte, spectacole ori emisiuni realizate în studio, preluate în direct sau înregistrate şi difuzate ulterior;

d) în cazul emisiunilor care sunt realizate în studiourile de radio sau sunt transmise în direct, anunţarea modalităţii de interpretare play-back se face de către prezentatorul transmisiunii sau emisiunii.

Art. 6. -

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi de către producători, organizatori sau, după caz, prezentatori se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

(2) Încălcarea, în mod repetat, a dispoziţiilor prezentei legi de către producători, organizatori sau, după caz, prezentatori se sancţionează cu amendă contravenţională de la 8.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, precum şi de către persoane împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică regimul general prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.

(5) Sumele încasate se constituie ca venit în bugetul Fondului cultural naţional.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 7 iulie 2006.

Nr. 298.

se încarcă...