Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile

În vigoare de la 01.01.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Comentarii expert (1)

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Comentarii expert (1)

Art. 1.

Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1.
Comentarii expert (1)

Art. 2.

Se aprobă Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 2*).

Art. 3.

Elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile sunt cele prevăzute la pct. 2 şi 10 din anexa nr. 1.

Art. 4.

(1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3*).

(2) Fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiar-contabile.

(3) Circuitul documentelor financiar-contabile şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective.
Comentarii expert (1)

*) Anexele nr. 2 şi 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis.

Art. 5.

Se aprobă documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 6.

Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi specifice anumitor domenii de activitate pentru care legislaţia aplicabilă prevede folosirea şi a altor documente, aplică în mod corespunzător şi reglementările specifice.

Art. 7.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 9.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
Comentarii expert (1)

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 10.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 2.634.

ANEXA Nr. 1
Jurisprudență (2)

NORME GENERALE
de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

ANEXA Nr. 4

DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE
care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Denumire Cod
Bază Variantă
1. Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A
2. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
3. Bon de consum 14-3-4A
4. - Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
5. Lista zilnică de alimente 14-3-4/dA
6. Dispoziţie de livrare 14-3-5A
7. Fişă de magazie 14-3-8
8. Listă de inventariere 14-3-12
9. - Listă de inventariere 14-3-12/b
10. - Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
11. Chitanţă 14-4-1
12. - Chitanţă pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a
13. Dispoziţie de plată/încasare către casierie 14-4-4
14. Borderou de achiziţie 14-4-13
15. - Borderou de achiziţie (de la producători individuali) 14-4-13/b
16. Decont pentru operaţiuni în participaţie 14-4-14
17. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-4
18. - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale) 14-5-4/a
19. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
20. - Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) 14-5-5/a
21. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
22. Fişă de cont pentru operaţiuni diverse 14-6-22
23. - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei) 14-6-22/a
24. Decizie de imputare 14-8-2
25. - Angajament de plată 14-8-2/a
se încarcă...