Back

Consiliul de Asociere

Decizia nr. 1/2014 de adoptare a propriului regulament de procedură şi a celui al Comitetului de asociere şi al subcomitetelor [2015/2261] Număr celex: 32015D2261

În vigoare de la 05.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-GEORGIA,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte ("acordul"), în special articolul 404,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 431 din acord, anumite părţi ale acordului se aplică cu titlu provizoriu de la 1 septembrie 2014.

(2) În temeiul articolului 405 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere îşi adoptă propriul regulament de procedură.

(3) În temeiul articolului 407 alineatul (1) din acord Consiliul de asociere este asistat în îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor sale de un Comitet de asociere, iar în temeiul articolului 408 alineatul (1) din acord Consiliul de asociere stabileşte, în regulamentul său de procedură, sarcinile şi modul de funcţionare ale Comitetului de asociere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Consiliului de asociere şi cel al Comitetului de asociere şi al subcomitetelor, astfel cum sunt prevăzute în anexele I şi, respectiv, II.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliul de asociere
Preşedintele
F. MOGHERINI

ANEXA I

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...