Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 2250/2015 de confirmare sau de modificare a mediei emisiilor specifice de CO2 şi a obiectivelor privind emisiile specifice pentru producătorii de vehicule utilitare uşoare noi, pentru anul calendaristic 2014, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 8346] (Numai textele în limbile engleză, estonă, franceză, germană, italiană, neerlandeză, polonă, portugheză şi suedeză sunt autentice) Număr celex: 32015D2250

În vigoare de la 04.12.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanţă pentru vehiculele utilitare uşoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uşoare, în special articolul 8 alineatul (6) şi articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, Comisia trebuie să confirme sau să modifice în fiecare an, pentru fiecare producător de vehicule utilitare uşoare din Uniune, media emisiilor specifice de CO2 şi obiectivul privind emisiile specifice. Pe această bază, Comisia trebuie să stabilească dacă producătorii şi grupările de producători constituite în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul respectiv şi-au îndeplinit obiectivele privind emisiile specifice conform articolului 4 din acelaşi regulament.

(2) În temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 510/2011, mediile emisiilor specifice ale producătorilor pentru anul 2014 se calculează conform celui de al treilea paragraf al articolului menţionat, luând în considerare un procent de 70% din vehiculele utilitare uşoare noi ale producătorului înmatriculate în anul respectiv.

(3) Datele detaliate care trebuie utilizate pentru calcularea mediei emisiilor specifice şi a obiectivelor privind emisiile specifice sunt stabilite în partea A punctul 1 şi în partea C din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 şi se bazează pe înmatriculările de vehicule utilitare uşoare noi efectuate în statele membre în anul calendaristic precedent.

(4) Dacă vehiculele utilitare uşoare sunt omologate printr-un proces de omologare de tip cu mai multe etape, responsabilitatea pentru emisiile de CO2 ale vehiculului completat revine producătorului vehiculului de bază, în conformitate cu partea B punctul 7 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011.

(5) Datele pentru 2014 au fost transmise Comisiei de către majoritatea statelor membre până la data-limită de 28 februarie 2015, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011. Atunci când, în urma verificării datelor de către Comisie, a devenit evident că anumite date lipseau sau erau greşite, Comisia a contactat statele membre în cauză şi, cu acordul acestora, a ajustat sau a completat datele în consecinţă. Dacă nu s-a putut ajunge la un acord cu statul membru, datele provizorii ale acestuia nu au fost ajustate.

(6) La 13 mai 2015, Comisia a publicat datele provizorii şi a notificat unui număr de 64 de producători calculele provizorii referitoare la media emisiilor lor specifice de CO2 din 2014 şi la obiectivele lor privind emisiile specifice, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011. Producătorii au fost invitaţi să verifice datele şi să comunice Comisiei eventualele erori în termen de trei luni de la primirea notificării, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din regulamentul respectiv. Au fost notificate erori de către 23 de producători.

(7) În cazul celorlalţi 41 de producători care nu au notificat erori în seturile de date şi nici nu au dat un alt răspuns, datele provizorii şi calculele provizorii referitoare la media emisiilor specifice şi la obiectivele privind emisiile specifice trebuie confirmate fără ajustări.

(8) Comisia a verificat corecţiile notificate de producători şi justificările aferente şi a ajustat în consecinţă seturile de date.

(9) În cazul înregistrărilor pentru care nu există numere de identificare a vehiculelor, iar parametrii de identificare, cum ar fi codul tipului, al variantei ori al versiunii sau numărul de omologare de tip, lipsesc sau sunt incorecţi, trebuie să se ţină seama de faptul că producătorii nu pot verifica sau corecta înregistrările respective. În consecinţă, este oportun să se aplice o marjă de eroare la valoarea emisiilor de CO2 şi a masei din aceste înregistrări.

(10) Marja de eroare trebuie calculată ca diferenţa dintre ecarturile faţă de obiectivul privind emisiile specifice, obţinute prin scăderea obiectivului privind emisiile specifice din media emisiilor şi calculate prima oară incluzând şi a doua oară excluzând înmatriculările care nu pot fi verificate de producători. Indiferent dacă această diferenţă este pozitivă sau negativă, marja de eroare trebuie să îmbunătăţească întotdeauna poziţia producătorului în raport cu obiectivul său privind emisiile specifice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...