Back

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie - ANIMMC

Ordinul nr. 65/2006 privind Centrul Român al Calităţii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.03.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 25 alin. (3) lit. l) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Măsurii B2 "Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii în introducerea standardelor de calitate şi a sistemelor de management al calităţii" din Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004-2008, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2004,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) şi ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii în introducerea standardelor de calitate şi a sistemelor de management al calităţii se înfiinţează şi va funcţiona în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Centrul Român al Calităţii.

(2) Centrul Român al Calităţii are ca scop implementarea, în cursul anului 2006, a Programului privind creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii, a cărui procedură de implementare este prevăzută în anexa la prezentul ordin.

(3) Centrul Român al Calităţii îşi va înceta activitatea la data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. -

Activitatea din cadrul Centrului Român al Calităţii va fi asigurată de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, numit prin ordin al preşedintelui.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii şi Cooperaţie,
Eugen Ovidiu Chirovici

Bucureşti, 22 februarie 2006.

Nr. 65.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
de implementare a Programului privind creşterea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii prin implementarea şi certificarea
sistemelor calităţii

se încarcă...