Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2002/46/CE referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32002L0046

În vigoare de la 17.07.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Un număr tot mai mare de produse sunt introduse pe piaţă în Comunitate sub formă de alimente care constituie o sursă concentrată de nutrienţi şi prezentate în vederea suplimentării aportului acestor nutrienţi din regimul alimentar normal.

(2) Aceste produse sunt reglementate în statele membre de diverse norme interne care le pot împiedica libera circulaţie, pot crea condiţii inegale de concurenţă şi astfel pot avea un impact direct asupra funcţionării pieţei interne. Este necesar, în consecinţă, să se adopte norme comunitare pentru aceste produse comercializate ca produse alimentare.

(3) Un regim alimentar adecvat şi variat ar putea oferi, în condiţii normale, toţi nutrienţii necesari dezvoltării normale şi asigurării unei vieţi sănătoase, în cantităţi care corespund celor stabilite şi recomandate de datele ştiinţifice general acceptabile. Cu toate acestea, anchetele arată că această situaţie ideală nu este o realitate pentru toţi nutrienţii şi toate grupurile de populaţie din Comunitate.

(4) Din cauza stilurilor de viaţă specifice sau din alte motive, consumatorii pot alege să suplimenteze aportul anumitor nutrienţi prin suplimente alimentare.

(5) Pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi pentru a le uşura alegerea, produsele care sunt introduse pe piaţă trebuie să fie sigure şi să poarte o etichetare adecvată şi corespunzătoare.

(6) Există o gamă largă de nutrienţi şi alte ingrediente care ar putea fi prezente în compoziţia suplimentelor alimentare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, vitamine, minerale, aminoacizi, acizi graşi esenţiali, fibre şi diverse plante şi extracte vegetale.

(7) Într-o primă etapă, prezenta directivă ar trebui să stabilească norme specifice pentru vitaminele şi mineralele utilizate ca ingrediente ale suplimentelor alimentare. Suplimentele alimentare conţinând vitamine sau minerale, precum şi alte ingrediente, ar trebui să respecte, de asemenea, dispoziţiile speciale privind vitaminele şi mineralele stabilite de prezenta directivă.

(8) Reglementările speciale privind nutrienţii, alţii decât vitaminele şi mineralele, sau alte substanţe cu efect nutritiv sau fiziologic utilizate ca ingrediente ale suplimentelor alimentare ar trebui stabilite ulterior, cu condiţia ca date ştiinţifice adecvate şi corespunzătoare cu privire la acestea să devină disponibile. Până la adoptarea unei reglementări comunitare specifice şi fără a aduce atingere dispoziţiilor tratatului, pot fi aplicate normele interne privind nutrienţii sau alte substanţe cu efect nutritiv sau fiziologic utilizate ca ingrediente ale suplimentelor alimentare, care nu fac obiectul unei reglementări comunitare speciale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...