Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 547/2015 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru şemineuri cu alcool fără coş de fum în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa generală a produselor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015D0547

În vigoare de la 22.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Produsele care sunt conforme standardelor naţionale care transpun standardele europene elaborate în temeiul Directivei 2001/95/CE şi menţionate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene beneficiază de o prezumţie de siguranţă.

(2) Standardele europene trebuie elaborate pe baza cerinţelor care au rolul de a garanta că produsele care sunt conforme cu aceste standarde satisfac cerinţa generală de siguranţă prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(3) În prezent nu există niciun standard european pentru şemineurile cu alcool fără coş de fum deşi, conform studiilor existente, există mai multe pericole asociate cu acestea (1), (2). Multe modele sunt proiectate cu rezervoare de combustibil detaşabile care sunt introduse într-o incintă în interiorul şemineului şi, prin urmare, combustibilul ar putea să curgă în interiorul incintei. Acestea ar putea să se evapore, să se încălzească şi să explodeze, cauzând o combustie subită. Răspândirea rapidă a flăcărilor expune utilizatorul la riscul de arsuri şi poate aprinde materialele din jur. Realimentarea unui şemineu cu etanol atunci când este încă fierbinte este foarte periculoasă, deoarece etanolul se poate evapora rapid, se poate aprinde şi poate provoca o explozie. Modelele mobile plasate pe podea ar putea fi poziţionate prea aproape de materiale combustibile şi, în consecinţă, ar putea provoca incendii. Instalarea incorectă a şemineurilor de perete poate provoca supraîncălzirea care, la rândul ei, ar putea conduce la desprinderea şemineului de pe perete în timpul funcţionării (3). De asemenea, pentru modelele mobile plasate pe podea există riscul de răsturnare. Dacă acestea se răstoarnă, combustibilul aprins iese din şemineu, iar focul se răspândeşte în încăpere.

(1) Storesund A. K, Mai T. T. & Sesseng C, 2010, Şemineuri cu etanol fără coş. O evaluare (Ethanol-fuelled, flue-less fireplaces. An evaluation), SINTEF. http://nbl.sintef.no/publication/lists/docs/NBL_A09127.pdf

(2) http://www.sik.dk/content/download/5561/77087/version/1/file/Report+-+Bio+fireplaces+-+v5-3+(2).pdf

(3) http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml11/11164.html

(4) Arderea combustibililor în şemineuri cu alcool fără coş ar putea pune în pericol sănătatea umană. În cazul unei arderi incomplete se produce monoxid de carbon, o substanţă toxică. În cazul unei arderi complete, se produce dioxid de carbon, care este periculos pentru sănătate şi poate duce la hiperventilare.

(5) În plus, instalarea şemineurilor fără coş nu necesită o inspecţie a autorităţilor competente.

(6) Prin urmare, este necesar să se stabilească cerinţele necesare care să garanteze că astfel de şemineuri cu alcool fără coş satisfac cerinţa generală de siguranţă prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind siguranţa generală a produselor,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...