Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 100 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte cerinţele specifice pentru grupul motopropulsor electric [2015/505] Număr celex: 42015X0331(01)

În vigoare de la 31.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 02 de amendamente - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Partea I: Cerinţe de siguranţă referitoare la grupurile motopropulsoare electrice ale vehiculelor rutiere de categoriile M şi N (1), cu o viteză maximă prin construcţie de peste 25 km/oră, echipate cu unul sau mai multe motoare de tracţiune acţionate electric şi neconectate permanent la reţeaua electrică, precum şi referitoare la componentele şi sistemele de înaltă tensiune ale acestora care sunt conectate galvanic la magistrala de înaltă tensiune a grupului motopropulsor electric.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3.), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2.

Partea I din prezentul regulament nu reglementează cerinţele de siguranţă post-coliziune ale vehiculelor rutiere.

1.2. Partea II: Cerinţele de siguranţă în ceea ce priveşte sistemul reîncărcabil de stocare a energiei (SRSEE) al vehiculelor rutiere de categoriile M şi N echipate cu unul sau mai multe motoare de tracţiune acţionate electric şi neconectate permanent la reţeaua electrică.

Partea II din prezentul regulament nu se aplică sistemelor reîncărcabile de stocare a energiei a căror principală utilizare este alimentarea cu energie electrică pentru pornirea motorului şi/sau a sistemelor de iluminat şi/sau a altor sisteme auxiliare ale vehiculului.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

2.1. "Mod posibil de deplasare activă" înseamnă modul vehiculului în care aplicarea de presiune pe pedala de acceleraţie (sau activarea unei comenzi echivalente) sau eliberarea sistemului de frânare determină punerea în mişcare a vehiculului sub acţiunea grupului motopropulsor electric.

2.2. "Barieră" înseamnă componenta care asigură protecţie împotriva contactului direct cu piesele sub tensiune în toate direcţiile de acces.

2.3. "Celulă" înseamnă o singură unitate electrochimică capsulată, conţinând un electrod pozitiv şi unul negativ, care prezintă o tensiune diferenţială între cele două borne.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...