Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ".eu" şi a principiilor de înregistrare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0874

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind introducerea domeniului de nivel superior ".eu", în special articolul 5 alineatul (1),

după consultarea registrului în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002,

întrucât:

(1) Stadiile iniţiale de introducere a domeniului de nivel superior ".eu" (TLD), care urmează să fie creat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002, au fost finalizate prin desemnarea unei organizaţii cu personalitate juridică stabilită în Comunitate care să administreze şi să gestioneze registrul domeniului de nivel superior ".eu". Registrul, desemnat prin Decizia 2003/375/CE a Comisiei, trebuie să fie o organizaţie nonprofit care să funcţioneze şi să ofere servicii la preţuri accesibile, prin care să îşi acopere costurile.

(2) Numele unui domeniu trebuie să poată fi solicitat electronic, printr-o procedură simplă, rapidă şi eficientă, disponibilă în toate limbile oficiale ale Comunităţii, prin intermediul birourilor de înregistrare acreditate.

(3) Acreditarea birourilor de înregistrare trebuie efectuată de registru printr-o procedură care să asigure o concurenţă echitabilă şi deschisă între birourile de înregistrare. Procesul de acreditare trebuie să fie obiectiv, transparent şi nediscriminatoriu. Numai părţile care îndeplinesc anumite cerinţe tehnice de bază, care urmează să fie determinate de registru, sunt eligibile pentru acreditare.

(4) Birourile de înregistrare trebuie să accepte numai cererile de înregistrare a numelor de domenii primite după acreditare şi să le înainteze în ordinea cronologică a primirii.

(5) Pentru a asigura o mai bună protecţie a drepturilor consumatorilor şi fără să aducă atingere normelor comunitare privind jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă, legislaţia aplicabilă în cazul litigiilor privind titlurile comunitare dintre birourile de înregistrare şi solicitanţii de înregistrare trebuie să fie legislaţia unui stat membru.

(6) Birourile de înregistrare trebuie să solicite clienţilor informaţii de contact, precum numele complet, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail, precum şi informaţii privind persoana fizică sau juridică responsabilă cu operarea tehnică a numelui domeniului.

(7) Politica registrului trebuie să promoveze folosirea tuturor limbilor Comunităţii.

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 733/2002, statele membre pot solicita ca numele lor oficial şi numele sub care sunt cunoscute de obicei să nu fie înregistrate direct sub TLD ".eu" decât de către guvernele lor naţionale. Ţările care urmează să adere la Uniunea Europeană după luna mai a anului 2004 trebuie să îşi poată bloca numele oficiale şi numele sub care sunt cunoscute de obicei, astfel încât acestea să poată fi înregistrate la o dată ulterioară.

(9) Un stat membru trebuie să fie autorizat să desemneze un operator care să înregistreze ca nume de domeniu numele oficial al statului şi numele sub care statul în cauză este cunoscut de obicei. Se asemenea, Comisia trebuie autorizată să selecteze numele de domenii care urmează să fie folosite de către instituţiile Comunităţii şi să desemneze operatorul respectivelor nume de domenii. Registrul trebuie să poată rezerva o serie de nume de domenii precizate în scopul propriei funcţionări.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...