Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 516/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ".eu" şi a principiilor de înregistrare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0516

În vigoare de la 27.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 ".eu", în special articolul 5 alineatul (1),

după consultarea registrului în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002,

întrucât:

(1) Introducerea numelor de domeniu internaţionalizate (IDN) a generat riscuri de confundare a numelor de domenii care au fost înregistrate în sisteme de scriere diferite, dar care pot crea confuzie vizuală. Acest lucru s-ar putea datora în special asemănării vizuale dintre caracterele lor constitutive (de exemplu, dintre litera scrisă cu caractere chirilice şi cu minusculă "п" şi litera scrisă cu caractere latine şi cu minusculă "n"). Pentru a reduce la minimum aceste riscuri, registrul ar trebui să efectueze controale tehnice, care ar putea duce la declararea unor astfel de IDN-uri ca fiind neeligibile pentru înregistrare. Astfel de controale tehnice ar trebui să respecte standardele internaţionale şi ar putea fi actualizate din când în când.

(2) Pentru a extinde controalele de securitate şi de identificare a abuzurilor referitoare la numele de domeniu ".eu", este necesar să se asigure faptul că verificarea de către registru a valabilităţii cererilor de înregistrare are loc şi înainte, nu numai după înregistrare. Verificarea ar trebui efectuată la iniţiativa registrului sau ca urmare a unui litigiu privind înregistrarea unui anumit nume de domeniu.

(3) Operatorul actual al registrului pentru domeniul de nivel superior (TLD) ".eu" a comunicat Comisiei faptul că numele de domeniu "eurethix.eu", "eurethics.eu" şi "euthics.eu", rezervate anterior de către registru în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei, nu vor fi utilizate niciodată şi, prin urmare, acestea ar trebui eliminate de la articolul menţionat anterior şi ar trebui să se acorde posibilitatea utilizării lor de îndată ce regulamentul modificat va fi publicat.

(4) Când au fost lansate numele de domeniu internaţionalizate sub domeniul ".eu", nu a fost oferită posibilitatea utilizării caracterelor speciale, inclusiv a caracterelor β (caracterul german "s dur") şi ç (litera finală grecească sigma). Întrucât Protocolul IDNA2008 a permis gestionarea lor, se consideră oportună acordarea posibilităţii utilizării lor, pentru a sprijini limbile oficiale ale Uniunii. Anexa a fost actualizată în urma consultărilor cu statele membre ale UE, cu ţările candidate şi cu statele membre ale SEE, în vederea încorporării numelor de domeniu care conţin aceste noi caractere.

(5) La 1 iulie 2013, Croaţia a aderat la Uniunea Europeană. Prin urmare, Croaţia ar trebui să aibă posibilitatea de a înregistra numele de domeniu care au fost rezervate pentru Croaţia în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 şi cu modificările ulterioare ale acestuia.

(6) Introducerea regulamentelor privind domeniul ".eu" în Acordul privind Spaţiul Economic European permite întreprinderilor care au sediul social, administraţia centrală sau locul principal de desfăşurare a activităţii în Islanda, Norvegia şi Liechtenstein, organismelor stabilite în Islanda, Norvegia şi Liechtenstein, precum şi rezidenţilor din Islanda, Norvegia şi Liechtenstein să înregistreze nume sub domeniul de nivel superior ".eu".

(7) Lista numelor care pot fi rezervate de Islanda, Liechtenstein şi, respectiv, Norvegia, prevăzută până acum la punctul 2 din anexă, ar trebui transferată la punctul 1 din anexă.

(8) Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia, în calitate de ţări candidate, trebuie să rezerve nume recunoscute pe scară largă referitoare la concepte geografice şi/sau geopolitice care le afectează organizarea politică sau teritorială, astfel încât acestea să poată fi înregistrate la o dată ulterioară.

(9) În consecinţă şi pentru a asigura claritatea juridică a drepturilor statelor membre şi ale viitoarelor state membre, este necesară actualizarea listelor din anexa la Regulamentul (CE) nr. 874/2004 (astfel cum a fost modificat), luând în considerare în mod adecvat numele care conţin caractere ce nu erau disponibile anterior, numele care pot fi rezervate, precum şi numele care pot fi înregistrate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...