Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 478/2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat) Număr celex: 32015R0478

În vigoare de la 16.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 2 martie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului a fost modificat în mod substanţial(3). Din motive de claritate şi de raţionalizare, ar trebui să se codifice regulamentul menţionat.

(3) A se vedea anexa II.

(2) Politica comercială comună ar trebui să se bazeze pe principii unitare.

(3) Comunitatea Europeană a încheiat Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului ("OMC"). Anexa 1A la acordul respectiv conţine, printre altele, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ din 1994 ("GATT 1994") şi un Acord privind măsurile de salvgardare.

(4) Acordul privind măsurile de salvgardare răspunde necesităţii de a clarifica şi de a consolida dispoziţiile GATT 1994, în special pe cele din articolul XIX. Acest acord impune eliminarea măsurilor de salvgardare care nu fac obiectul acestor reguli, precum măsurile de limitare voluntară a exporturilor, acordurile de ordonare a pieţei sau orice altă măsură similară aplicată la import sau la export.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...