Back

Consiliul de Stat

Decretul nr. 546/1972 privind recunoaşterea vechimii în muncă a absolvenţilor cu diplomă a facultăţilor de drept, care ocupă unele funcţii în sistemul organelor puterii şi administraţiei de stat, precum şi în organizaţiile obşteşti

În vigoare de la 30.12.1972

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Acest decret a devenit Legea nr. 15/1973.

EXPUNERE DE MOTIVE

În aparatul organelor puterii şi administraţiei de stat funcţionează unii salariaţi încadraţi în alte compartimente decît cele juridice, care însă, prin natura muncii lor, desfăşoară o activitate pentru care se cere o temeinică pregătire juridică.

Prin alăturatul decret se prevede că perioada de activitate a absolvenţilor facultăţilor de drept, în funcţii pentru care indicatoarele de studii şi vechime prevăd condiţia studiilor superioare juridice, se consideră vechime în munca juridică.

De asemenea, se prevede să se recunoască ca vechime în munca juridică şi perioadele de activitate desfăşurată de absolvenţii facultăţilor de drept în unele funcţii eligibile, dacă în cadrul atribuţiilor ce le revin, exercită o activitate de natură juridică.

În acest sens se prevede ca dispoziţiile Legii pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România, ale Regulamentului privind aplicarea dispoziţiilor Decretului pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat şi ale Decretului pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în Republica Socialistă România privitoare la stagiu, să fie completate în mod corespunzător.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Jurisprudență (4)

Se consideră vechime în munca juridică, dacă prin lege nu se dispune altfel, perioada de activitate desfăşurată de absolvenţii cu diplomă ai facultăţilor de drept, în aparatul organelor puterii de stat şi în sistemul organelor administraţiei de stat, în funcţii pentru care indicatoarele de studii şi vechime prevăd condiţia studiilor superioare juridice.
Jurisprudență (1)

Se consideră vechime în muncă juridică şi perioadele de activitate desfăşurată de absolvenţii cu diplomă ai facultăţilor de drept în funcţiile eligibile din organele supreme ale puterii de stat şi din organele centrale ale administraţiei de stat, în funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte sau vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular, precum şi în funcţiile eligibile din cadrul organizaţiilor obşteşti, dacă în cadrul atribuţiilor ce le revin aceşti absolvenţi exercită o activitate de natură juridică.

De asemenea, se consideră vechime în munca juridică perioadele de activitate desfăşurate de absolvenţii cu diplomă ai facultăţilor de drept, în funcţiile prevăzute în alineatele precedente, la fostele sfaturi populare.

Art. 2. -

Prevederile referitoare la stagiu din art. 47 alin. 3 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România, art. 26 din Decretul nr. 281/1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în Republica Socialistă România, art. 12 alin. 3 din Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea şi funcţionarea oficiilor juridice şi art. 3 alin. 3 din Regulamentul privind aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1518/1960, se completează corespunzător dispoziţiilor prezentului decret.

Art. 3. -

Decretul nr. 474/1971 privind vechimea în munca juridică a absolvenţilor cu diplomă ai facultăţilor de drept, care ocupă funcţii în sistemul organelor locale ale administraţiei de stat, se abrogă.

Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

Bucureşti, 30 decembrie 1972.

Nr. 546.

se încarcă...