Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 459/2015 de specificare a caracteristicilor tehnice ale modulului ad-hoc pentru 2016 privind tinerii pe piaţa muncii, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0459

În vigoare de la 20.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, în special articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1) În scopul monitorizării progresului în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor comune stabilite în Strategia Europa 2020 şi în iniţiativa emblematică "Tineret în mişcare" (1), este necesar să existe un set de date referitoare la tineri şi la tranziţia lor spre piaţa muncii care să fie cuprinzător şi care să permită realizarea de comparaţii între statele membre.

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Tineretul în mişcare: O iniţiativă de eliberare a potenţialului tinerilor de a realiza o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană", adoptată la 15 septembrie 2010, COM(2010) 477 final.

(2) În comunicarea sa "Regândirea educaţiei: investiţii în competenţe pentru rezultate socioeconomice mai bune" (2), Comisia încurajează statele membre să-şi reformeze sistemele de învăţământ pentru ca tinerii să fie dotaţi cu competenţele potrivite pentru angajare.

(2) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Regândirea educaţiei: investiţii în competenţe pentru rezultate socioeconomice mai bune", adoptată la 20 noiembrie 2012, COM(2012) 669 final.

(3) În rezoluţia sa din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018), Consiliul subliniază necesitatea unei mai bune cunoaşteri şi înţelegeri a condiţiilor de viaţă, a valorilor şi a atitudinilor tinerilor.

(4) În recomandarea sa din 22 aprilie 2013 privind înfiinţarea unei garanţii pentru tineret, Consiliul încurajează statele membre să implementeze sisteme de garanţii pentru tineret cât mai curând posibil, preferabil de la începutul cadrului financiar multianual 2014-2020. Statele membre sunt sfătuite să utilizeze în acest scop fondurile strategice comune ale Uniunii şi, în special, Fondul social european.

(5) În comunicarea sa "Împreună pentru tinerii Europei - Apel la acţiune pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor" (3), Comisia încurajează statele membre să pună în aplicare garanţia pentru tineret şi să investească în tineri. Comisia promovează serviciile online care permit tinerilor să caute oportunităţi de angajare făcute publice de angajatori din propriul stat membru şi din alte state membre, ajutând în acelaşi timp IMM-urile să recruteze tineri din întreaga Europă.

(3) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Împreună pentru tinerii Europei - Apel la acţiune pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor", adoptată la 19 iunie 2013, COM(2013) 447 final.

(6) Regulamentul (UE) nr. 318/2013 al Comisiei stabileşte modulul ad-hoc pentru 2016 privind tinerii pe piaţa muncii.

(7) Regulamentul delegat (UE) nr. 1397/2014 al Comisiei specifică şi furnizează o descriere a domeniilor de informaţii specializate ("submodule ad-hoc") care trebuie incluse în modulul ad-hoc pentru 2016 privind tinerii pe piaţa muncii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...