Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 463/2015 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru alcool polivinilic (E 1203) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0463

În vigoare de la 20.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari, în special articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare, în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei stabileşte specificaţii pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(2) Specificaţiile pot fi actualizate în conformitate cu procedura comună menţionată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, fie la iniţiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(3) La 7 septembrie 2011, a fost depusă o cerere de modificare a specificaţiilor privind aditivul alimentar alcool polivinilic (E 1203). Cererea a fost pusă la dispoziţia statelor membre în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(4) Specificaţiile actuale în ceea ce priveşte solubilitatea aditivului alimentar alcool polivinilic (E 1203) prevede "Solubil în apă, greu solubil în etanol". Institutul pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor (IHCP) din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene a efectuat studii privind solubilitatea (1) alcoolului polivinilic pentru a actualiza datele privind solubilitatea prevăzute de specificaţiile existente în Uniune în ceea ce priveşte solubilitatea sa în etanol.

(1) João F. A. Lopes şi Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 p.

(5) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "autoritatea") a evaluat rezultatele testului de solubilitate cu alcool polivinilic efectuat de IHCP şi informaţiile furnizate de solicitant (2). Autoritatea consideră că modificarea specificaţiilor privind solubilitatea alcoolului polivinilic în etanol nu are implicaţii privind siguranţa alcoolului polivinilic ca aditiv alimentar.

(2) EFSA Journal 2014; 12(9):3820.

(6) Având în vedere cererea depusă, studiile efectuate de IHCP şi evaluarea efectuată de către autoritate, este necesar să se modifice descrierea solubilităţii aditivului alimentar alcool polivinilic (E 1203) în etanol (≥ 99,8%) ca "practic insolubil sau insolubil".

(7) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 231/2012 ar trebui modificat în consecinţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...